Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2023

Posledná aktualizácia: 14.03.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 14.03.2023

Ubytovacie zariadenia navštívilo dvakrát viac hostí ako vlani, k hodnotám spred pandémie sa najviac priblížil Žilinský kraj

Hotely a penzióny po dvoch predošlých rokoch decimovaných pandémiou sa v prvom mesiaci roka 2023 dostali na úroveň 78 % predkovidovej návštevnosti (v porovnaní s januárom 2020). Najviac hostí mali zimné strediská v Žilinskom a Prešovskom kraji.

Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v januári 2023 medziročne vzrástla takmer dvojnásobne, čo predstavovalo 348-tisíc hostí. Nárast ovplyvnila najmä nízka porovnávacia základňa v januári 2022, kedy činnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu obmedzovali prísne protipandemické opatrenia. V porovnaní s januárom 2020, kedy nebola návštevnosť ešte ovplyvnená pandémiou, chýbala ubytovateľom približne štvrtina (100-tisíc) hostí.

Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu 867-tisíc nocí, priemerná doba pobytu v januári bola 2,5 noci.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (238 kB), alebo vo formáte PNG (94 kB).


Dve tretiny ubytovaných tvorili domáci návštevníci hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu, spolu ich bolo 224-tisíc osôb. Najvyššiu domácu návštevnosť zaznamenali v januári turisticky významné kraje zamerané na zimný cestovný ruch na horách, a to Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj. Spolu tieto tri kraje tvorili 70 % domácej návštevnosti.

Ubytovacie služby využilo tiež 125-tisíc zahraničných návštevníkov, bolo ich približne 2,5-násobne viac ako pred rokom. Počet zahraničných hostí vzrástol medziročne vo všetkých krajoch. Najdynamickejší, 3,5-násobný nárast, zaznamenal Košický kraj, ktorý prekonal aj vysoké čísla prvého mesiaca rokov 2019 aj 2020. Najviac cudzincov navštívilo v januári Bratislavský kraj (42-tisíc), Žilinský (37-tisíc) a Prešovský kraj (19-tisíc zahraničných návštevníkov).

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Mesačné údaje - medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Štvrťročné údaje – medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Mesačné údaje:

Podrobné mesačné údaje sú dostupné v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5 – Cestovný ruch/4.5.1 – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.3 – Mesačné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti za jednotlivé mesiace od r. 2017 až na úrovni okresov (vrátane dát o cudzincoch v triedení podľa krajiny pôvodu) a vybraných miest a obcí, ktoré nemajú dôverný charakter (viac v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu).

Štvrťročné údaje (nové):

Štatistický úrad SR poskytuje rozšírené štvrťročné údaje cestovného ruchu v databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5. – Cestovný ruch/4.5.1. – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.2. – Štvrťročné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti, ale aj o tržbách a kapacitách ubytovacích zariadení v SR vrátane nových ukazovateľov, ako napr. priemerný počet disponibilných izieb, čisté využitie izieb, atď. Údaje sú dostupné na úrovni SR, krajov a po novom aj na úrovni okresov a obcí za obdobie rokov 2017 až 2021.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail