Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v júli 2022

Posledná aktualizácia: 09.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 09.09.2022

Stavebná produkcia v júli mierne stúpla, v pluse ju udržal tretinový nárast prác v zahraničí

Výkon stavebníctva v júli 2022 ovplyvňovala najmä inflácia, napriek vysokým rastom v bežných cenách bol plusový výsledok prepočítaný do stálych cien len minimálny. Vývoj bol ovplyvnený miernym poklesom domácej stavebnej produkcie, kde nárast prác na inžinierskych stavbách nestačil na pokles prác na budovách. Celkový výsledok zachránil vysoký nárast zahraničnej produkcie.

Objem stavebných prác1) v júli dosiahol 541 mil. eur a stavebná produkcia2) tak medziročne vzrástla o 1,8 %. Po štyroch mesiacoch striedavých rastov a poklesov sa júl stal štvrtým rastovým mesiacom tohto roka.

Medzimesačne bola po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia o 3,1 % vyššia ako minulý mesiac.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku (jej podiel na celkovej produkcii predstavuje 87,7 %) klesla v porovnaní s júlom 2021 o 1,4 %. Ani mierny rast (v stálych cenách) podielovo najvýznamnejšej novej výstavby3) nepomohol vykryť pokles prác na opravách a údržbe o 4,7 %. Tie tvorili na objeme tuzemskej produkcie štvrtinu.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si obrázok vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (109 kB), alebo vo formáte PNG (167 kB)

Z hľadiska výrobného zamerania potiahli dole tuzemskú produkciu najmä práce na budovách, ktoré medziročne klesli o 5,3 % . Ich podiel na domácej produkcii predstavoval takmer 68 %. Práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic sa medziročne zvýšili o 8 %, tento rast však nebol dostatočný, aby potiahol tuzemskú produkciu do pozitívneho výsledku.

Celkový výsledok odvetvia v júli 2022 podržali s takmer tretinovým medziročným nárastom práce v zahraničí. V súhrne za prvých 7 mesiacov roka 2022 dosiahla stavebná produkcia objem takmer 3,2 mld. eur a medziročne sa zvýšila o 0,2 %. Mierne stúpol objem prác ako na novej výstavbe3), tak na opravách a údržbe. Práce v zahraničí mali v súhrne medziročný rast vyše 7 %.

 • 1) absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015)
 • 2) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
 • 3) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

 • Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Elektronická publikácia Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR bola pretransformovaná do dátových kociek v databáze DATAcube., ktoré poskytujú užívateľom údaje v dlhšom časovom rade a podrobnejšej štruktúre. Rozšírené mesačné údaje k téme stavebná produkcia budú dostupné 13. septembra 2022 v časti 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2021, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2021, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2021 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2021.

Ilustračný obrázok – graf

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail