Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 08.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 08.11.2022

Tržby maloobchodu v septembri boli už druhý mesiac nižšie ako pred rokom, prvýkrát v tomto roku sa do reálneho mínusu dostali aj tržby veľkých predajní

Tržby maloobchodu v septembri prehĺbili svoje zaostávanie za minulým rokom, po očistení o infláciu sa už do mínusu dostali aj hyper- a supermarkety, ktoré tvoria vyše 40 % celkových tržieb maloobchodu. Opačný, rastúci trend tržieb si naďalej udržali predajne s počítačmi a komunikačnými zariadeniami.

Tržby maloobchodu aj počas septembra 2022 boli medziročne nižšie, a to o 4,9 %. Po dlhom období medziročných prírastkov tak druhý mesiac po sebe maloobchodné predajne mali nižšie tržby ako v rovnakom období pred rokom. Pokles tržieb v stálych cenách1) zaznamenalo až 7 z 9 zložiek maloobchodu.

Celkový výsledok odvetvia ovplyvnil najmä medziročný pokles v podielovo najvýznamnejších zložkách. Nižšie tržby zaznamenali hyper a supermarkety o 4 % a špecializované predajne napr. s obuvou, textilom či drogérie o 0,8 %. Takmer o 10 % sa tiež znížili tržby v predaji mimo predajní, ktoré zahŕňajú aj zásielkový predaj.

S váhovo menej významných položiek dvojciferný pokles zaznamenali špecializované predajne s tovarom pre domácnosť (o.i. hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektrotechniky). Piaty mesiac za sebou  boli medziročne v poklese aj reálne tržby čerpacích staníc. Ich nominálna hodnota bola síce výrazne vyššia ako pred rokom, ale po očistení o extrémny rast cien tržby klesli o viac ako 5 %.

Rast tržieb si udržali predajne s PC a IKT zariadeniami o 24,8 %, a tiež predajne potravín, nápojov a tabaku o 1,8 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (93 kB), alebo vo formáte PNG (147 kB).

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v septembri 2022

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov za september 2022  medziročne vzrástli o 5,2 % čo ovplyvnili vyššie tržby za predaj vozidiel. Oprava a údržba vozidiel, ako aj predaj dielov a príslušenstva skončili v medziročne mínuse.

Vo veľkoobchode1) sa tržby zvýšili o 9,3 %, pričom rástli takmer všetky jeho zložky, okrem sprostredkovania veľkoobchodu.

Tržby reštaurácií a pohostinstiev boli medziročne nižšie už štvrtý mesiac za sebou. V septembri 2022 sa ich medziročný pokles prehĺbil na 13,5 %. Tržby v ubytovaní (v stálych cenách) medziročne stúpli o 22,1 %, pričom sú v pluse už 18 mesiacov po sebe. Objem v bežných cenách prekonal hodnotu spred pandémie.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (64 kB), alebo vo formáte PNG (140 kB).

Medzimesačný vývoj v septembri 2022 v porovnaní s augustom 2022

Tržby v septembri 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom2) vzrástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,3 % a vo veľkoobchode o 0,6 %.  Mierny pokles vykázal maloobchod o 0,9 %. Koniec hlavného dovolenkového obdobia sa prejavil na medzimesačnom znížení tržieb reštaurácií a pohostinstiev o 6,1 % a ubytovacích zariadení o 6,9 %.

Súhrnný vývoj za 9 mesiacov roka 2022

V súhrne za 9 mesiacov roka 2022 tržby vo všetkých zložkách vnútorného obchodu vzrástli. V ubytovaní rástli tržby o 85,4 %, hodnoty spred pandémie (v porovnaní s bilanciou 9 mesiacov 2019) však stále nedosiahli. Dvojciferne stúpli vo veľkoobchode a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Od začiatku roka dokázal medziročne zvýšiť tržby aj maloobchod o 6,3 % a predaj a oprava motorových vozidiel o 5,5 %.

Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

Štatistický úrad SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, približne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 2. Q 2022 boli zverejnené 13. septembra 2022.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra tržieb v maloobchode v roku 2021, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z definitívnych údajov za rok 2021.

Ilustračný obrázok – graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail