Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 10.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 10.11.2022

Pokles zamestnanosti pocítila až polovica odvetví, vyššie reálne zárobky boli len v ubytovaní.

Zamestnanosť klesla až v polovici sledovaných odvetví, najviac zasiahnutý bol priemysel a veľkoobchod. Medziročný rast nominálnej mesačnej mzdy sa aj v septembri 2022 udržal vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, reálne viac však zarábali iba zamestnanci v odvetví ubytovania.

Podľa údajov, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v septembri 2022 rástol počet zamestnaných osôb1) už iba v piatich spomedzi desiatich sledovaných odvetví ekonomiky.

Počet osôb zamestnaných v septembri 2022 medziročne rástol výraznejšie v sektore informácií a komunikácie o 4,3 %, viac ako dvojpercentný rast zamestnanosti mali aj doprava a skladovanie  a stavebníctvo, o 0,6 % stúpla zamestnanosť v dvoch odvetviach – v maloobchode a v ubytovaní. Okrem priemyslu, kde zamestnanosť medziročne nepretržite klesá už od marca 2022, sa pridal veľkoobchod, predaj a oprava motorových vozidiel, činnosti reštaurácii a pohostinstiev a vybrané trhové služby. Pokles zamestnanosti v týchto odvetviach však zatiaľ nie je výrazný a pohybuje sa od 0,1 % do 1,6 %.

Od začiatku roka do konca septembra 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 9,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,0 %. Nevýrazný úbytok sa prejavil len v priemysle, o 0,7 %.

Vývoj priemernej mzdy v SR v septembri 2022

Priemerná nominálna mesačná mzda2) v septembri 2022 sa medziročne rástla vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Výraznejšie sa zvýšili mzdy v ubytovaní (o 17,2 % na 1 023 eur) a v stavebníctve (o 13 % na 945 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,3 % na 1 357 eur. V príjmovo najslabšom odvetví, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, bol rast miezd najnižší, len o 1,8 % na 628 eur.

Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácia) spôsobil pokles reálnych miezd takmer vo všetkých odvetviach. Najvýraznejší, skoro 11 %, pokles reálnej mzdy bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 9,9 % klesla reálna mzda v odvetví informácií a komunikácie. O viac ako päť percent poklesli aj reálne príjmy zamestnancov v predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode, v maloobchode, vo vybraných trhových službách i doprave a skladovaní. Len v ubytovaní reálne mzdy rástli, a to o 2,6 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (108 kB), alebo vo formáte PNG (142 kB).


V priemere za deväť mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila o viac ako pätinu v ubytovaní (dosiahla 928 eur). Nominálne mzdy rástli výraznejšie aj v stavebníctve (o 11,1 % na 890 eur) a v maloobchode (o 10,9 % na 954 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby (o 4,9 % na 1 224 eur).

V dôsledku vysokej inflácie od začiatku roka 2022 reálna mzda vzrástla len v ubytovaní (o 7,3 %). Ostatné sledované odvetvia zaznamenali jej pokles, najviac klesla reálna mzda vo vybraných trhových službách (o 6,3 %), najmenej v stavebníctve (o 0,7 %).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail