Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2022
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2022

Posledná aktualizácia: 18.01.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 18.01.2023

Inflácia meraná harmonizovane v EÚ bola v roku 2022 nižšia ako národná inflácia, dosiahla hodnotou 12,1 %

Rast cien na Slovensku meraný harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahol v priemere za celý rok 2022 hodnotu 12,1 %. Medziročný rast cien kulminoval v posledných mesiacoch roka, decembrová medziročná harmonizovaná inflácia dosiahla 15 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie za rok 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 12,1 %. Je to druhá najvyššia hodnota HICP inflácie od roku 2000, vtedy bola jej hodnota 12,2 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Spotrebiteľské ceny v decembri 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15 %, v novembri 2022 bola táto hodnota 15,1 %.

V decembri 2022 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne vzrástli o 0,1 %,  čo bola najnižšia hodnota spomedzi všetkých mesiacov roka. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch bolo medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, kladný príspevok tohto odboru predstavoval +0,25 percentuálneho bodu z celkovej medzimesačnej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v decembri v porovnaní s novembrom mal odbor bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (+0,09 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (+0,06 p. b.). Naopak, medzimesačnú infláciu najviac znížil pokles cien v odbore doprava (záporný príspevok -0,39 p. b.) najmä vplyvom poklesu cien pohonných hmôt.

Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácie (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail