Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 05.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 05.09.2022

Mzdy rástli vyše 7 % tempom, vysoká inflácia ich však stiahla do najväčšieho reálneho poklesu za 22 rokov

Priemerné hrubé zárobky reálne medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1 291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %.

Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien (inflácie) mzda na Slovensku medziročne reálne poklesla o 4,5 %. Situácia, keď rast miezd nebol dostatočný na kompenzovanie inflácie, sa prejavil za posledných desať rokov len dvakrát, v 1. štvrťroku tohto roka a v 2. štvrťroku 2020 počas prvej vlny koronavírusu, ktorá výrazne pribrzdila ekonomiku. Aktuálna vysoká inflácia tiež spôsobila, že reálny prepad v 2. štvrťroku 2022 bol najvyšší za posledných 22 rokov.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si obrázok vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (100 kB), alebo vo formáte PNG (165 kB).

V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví, resp. ich zoskupení, zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy, ale ani v jednom nebol rast dostatočný na kompenzovanie inflácie. Najvyšší prepad reálnej mzdy na úrovni približne 10 %, pocítili zamestnanci odvetví v hornej časti rebríčka najvyšších priemerných hrubých platov.

V odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, ako aj dodávka elektriny, plynu a pary (s priemernou mzdou nad úrovňou 2 100 eur mesačne), zárobky nominálne rástli len minimálne a reálne poklesli približne o 10 %. Z odvetví s takto vysokými zárobkami bol zaznamenaný vyšší nominálny rast len v informáciách a komunikácii (+7,0 %), ale aj ten len spolovice dorovnával dopady inflácie. Vyšší reálny pokles medzi 8 až 10 % bol zaznamenaný aj vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení, zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo vzdelávaní.

Súčasne naďalej vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (745 eur), ostatných činnostiach (818 eur) a v stavebníctve (909 eur). Tieto odvetvia však mali dynamické rasty miezd a tak nezaznamenali významný reálny pokles.

Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod aj priemysel, zaznamenali vyššie percentuálne medziročné prírastky miezd. V priemysle mzdy stúpli nominálne o 7,7 % na úroveň 1 383 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,3 %. V oblasti obchodu mzdy vzrástli v nominále o 10,1 % (na 1 243 eur), čo stlmilo reálny pokles na 2,1 %.

Z územného hľadiska mzdy nad priemerom celého hospodárstva SR boli opäť len v Bratislavskom kraji (1 577 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1 260 eur v Košickom kraji. Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom kraji nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie. Preto reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla, najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %) a najmenej v Košickom (o 2,8 %).

V súhrne za 1. polrok 2022 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 252 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, reálna mzda klesla o 2,9 %.

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022 (video v plnom HD rozlíšení).

Poznámka: Údaje sú spracované zo štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, vrátane štatistického odhadu mzdy zamestnancov u živnostníkov.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail