Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2022

Posledná aktualizácia: 12.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 12.09.2022

Vlani júlovú návštevnosť zachraňovali domáci turisti, v júli 2022 ich pätinový výpadok nahradili cudzinci

Počet domácich návštevníkov v prvom prázdninovom mesiaci sa medziročne prepadol najviac v Žilinskom a Prešovskom kraji. Domácich hostí nahradili cudzinci, ktorých prišlo v júli 2022 na Slovensko najviac od začiatku pandémie. Celková návštevnosť tak síce medziročne mierne vzrástla, ale za rovnakým obdobím turisticky rekordného roku 2019 zaostala o 14 %.

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roka 609-tisíc hostí. Medziročne dosiahla návštevnosť počas prvého prázdninového mesiaca rast o 4,1 %, ale v porovnaní s predkovidovým obdobím (júl 2019) stále chýbalo v ubytovacích zariadeniach 100-tisíc hostí, teda šestina celkovej návštevnosti. Aktuálne hodnoty boli približne na úrovni júla 2018. Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1,8 milióna nocí, priemerná doba pobytu v júli boli 3 noci.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (104 kB), alebo vo formáte PNG (130 kB).

Aj keď domáci návštevníci tvorili na celkovej návštevnosti v júli dvojtretinový podiel a v hoteloch a penziónoch ich bolo ubytovaných 391-tisíc, v medziročnom porovnaní išlo o 20 % pokles. Minulý rok bol ale rekordným v domácej návštevnosti. Kvôli opatrnosti v cestovaní a tiež prísnym opatreniam proti pandémií COVID-19 v jednotlivých krajinách trávili Slováci dovolenku hlavne v tuzemsku.

Práve zlepšujúca sa pandemická situácia a postupné uvoľňovanie bezpečnostných opatrení ovplyvnili cestovateľské správanie nielen domáceho obyvateľstva. Najväčší pokles domácich hostí, a to až na úrovni 28 % zaznamenal Žilinský a Prešovský kraj. Ich počet medziročne rástol iba v Bratislavskom kraji. V porovnaní s júlom 2019 mali viac domácej klientely iba v Trnavskom a Žilinskom kraji. Najviac Slovákov dovolenkovalo v júli aj napriek výraznému medziročnému poklesu v Žilinskom (97-tisíc) a Prešovskom kraji (74-tisíc).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (106 kB), alebo vo formáte PNG (99 kB).

Pomalý návrat zahraničnej klientely do slovenských hotelov a penziónov počas letnej sezóny pokračoval aj v júli tohto roka. Ubytovacie služby využilo v júli 218-tisíc zahraničných návštevníkov, ide o najvyšší počet od začiatku pandémie COVID-19. Zahraničná návštevnosť medziročne vzrástla dvojnásobne a do hodnôt spred pandémie chýbala už len štvrtina. Najviac (81-tisíc) cudzincov navštívilo opäť Bratislavský kraj. Nasledoval Žilinský kraj (42-tisíc zahraničných návštevníkov) a Prešovský kraj (35-tisíc zahraničných návštevníkov). Najmenej cudzincov navštívilo Trenčiansky kraj.

V súhrne za mesiace január až júl 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 2,5 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (júl r. 2019) chýbala necelá tretina návštevníkov. Služby ubytovania využilo počas prvých sedem mesiacov 807-tisíc cudzincov, v roku 2019 ich bolo o 40 % viac, teda 1,4 milióna. Pri domácich návštevníkoch poklesla návštevnosť v porovnaní s rokom 2019 už len o pätinu, od začiatku roka využilo služby ubytovania 1,7 milióna domácich hostí. Hostia spolu strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 7 miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 10 miliónov.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Mesačné údaje - medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Štvrťročné údaje – medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Mesačné údaje:

Podrobné mesačné údaje sú dostupné v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5 – Cestovný ruch/4.5.1 – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.3 – Mesačné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti za jednotlivé mesiace od r. 2017 až na úrovni okresov (vrátane dát o cudzincoch v triedení podľa krajiny pôvodu) a vybraných miest a obcí, ktoré nemajú dôverný charakter (viac v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu).

Štvrťročné údaje (nové):

ŠÚ SR súčasne aktualizoval rozšírené štvrťročné údaje cestovného ruchu v databáze DATAcube v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5. – Cestovný ruch/4.5.1. – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.2. – Štvrťročné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti, ale aj o tržbách a kapacitách ubytovacích zariadení v SR vrátane nových ukazovateľov, ako napr. priemerný počet disponibilných izieb, čisté využitie izieb, atď. Údaje sú dostupné na úrovni SR, krajov a po novom aj na úrovni okresov a obcí za obdobie rokov 2017 až 2021.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail