Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Demografia – počet zomretých a príčiny úmrtí v SR za rok 2023
Print Mail TW FB WA

Demografia – počet zomretých a príčiny úmrtí v SR za rok 2023

Posledná aktualizácia: 04.04.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 28.03.2024

Nadúmrtnosť na Slovensku po troch rokoch klesla takmer na nulu, počet zomretých na dlhodobý priemer

Výraznejšie zvýšenie počtu zomretých v roku 2023 v porovnaní s priemerom rokov nepoznačených pandémiou sa udržalo len v skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov. Počet úmrtí na infekciu COVID-19 sa medziročne znížil až o vyše 80 %. Infekcia COVID-19 sa tak posunula medzi príčiny smrti, ktoré dlhodobo len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť v SR. Takmer 22,3 tisíca obetí je však doterajší účet pandémie.

Na Slovensku v minulom roku zomrelo 54,1 tisíca ľudí, čo bolo o 9,1 % menej ako v roku 2022. Počet zomretých bol už len o 1,1 % vyšší ako hodnoty päťročného priemeru rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie1). Nadúmrtnosť na Slovensku po troch rokoch klesla na minimum a počet zomretých sa tak dostal na hodnotu, ktorá sa výrazne priblížila predkovidovým číslam.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (80 kB), alebo vo formáte PNG (120 kB).


Štatistický úrad SR aktuálne zverejňuje definitívne údaje o počtoch zomretých podľa príčin smrti v SR za rok 2023.

„Nižšiu úmrtnosť v medziročnom porovnaní a zároveň aj nižšiu nadúmrtnosť v porovnaní s predchádzajúcimi 3 rokmi okrem ústupu pandémie ovplyvnil aj nižší počet zomretých na dlhodobo najčastejšiu príčinu smrti – choroby obehov sústavy,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR.

Priaznivá situácia sa prejavila aj v znížení hrubej miery úmrtnosti. Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov2) klesol po troch rokoch prvýkrát pod hranicu tisíc úmrtí – na aktuálnych 998. Na začiatku pandémie, v roku 2020, predstavoval 1 082 úmrtí a v roku 2021 sa dokonca zvýšil až na 1 350 úmrtí, čo bola druhá najvyššia hrubá miera úmrtnosti v povojnovej histórii Slovenska.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (85 kB), alebo vo formáte PNG (104 kB).


Približne od 70. rokov 20. storočia do vypuknutia pandémie sa hrubá miera úmrtnosti pohybovala od 900 do 1 000 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Najvyššia hrubá miera úmrtnosti bola zaznamenaná v roku 1921, keď počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov prekročil 2,1 tisíca osôb.

Nižšiu hrubú mieru úmrtnosti ako priemer za Slovensko zaznamenali 4 kraje

Hrubá miera úmrtnosti umožňuje objektívne porovnať aj úmrtnosť v krajoch, ktoré sa zásadne líšia veľkosťou a počtom obyvateľov. Spomedzi ôsmich krajov Slovenska zaznamenali vlani nižšiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti ako je slovenský priemer Prešovský (856), Bratislavský (868), Žilinský (957) aj Košický kraj (978). Najvyššiu hodnotu mal Banskobystrický kraj, kde miera úmrtnosti v roku 2023 predstavovala hodnotu 1 155 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Nad hodnotou celoslovenského priemeru bola tiež miera úmrtnosti v Nitrianskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (91 kB), alebo vo formáte PNG (132 kB).


Počet zomretých vlani klesol v porovnaní s rokom 2022 vo všetkých krajoch Slovenska. V Nitrianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji zomrelo zároveň menej ľudí aj v porovnaní s 5-ročným priemerom pred padémiou1). V ostatných krajoch ešte pretrvala mierna nadúmrtnosť. Najviac prevýšil počet úmrtí predpandemické čísla v Bratislavskom kraji, kde bola nadúmrtnosť na úrovni 4,4 % a v Košickom kraji predstavovala 3,4 %.

Seniori od 65 do 74 rokov boli najviac zasiahnutou skupinou

Z hľadiska vekových štruktúr, 78 % všetkých úmrtí bolo u osôb v seniorskom veku, teda vo vekovej skupine (65+). Ich podiel v štruktúre zomretých sa počas pandémie zvýšil. V absolútnych číslach až 42,1 tisíca zomretých predstavovali osoby v seniorskom veku.

Počet zomretých seniorov sa medziročne znížil o 9,2 %, ale stále bol ešte o takmer 6 % vyšší ako päťročný priemer pred pandémiou. Kým starších seniorov nad 75 rokov zomieralo len o 1,4 % viac ako pred pandémiou, v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) bola stále ešte zaznamenaná pomerne vysoká nadúmrtnosť v porovnaní s predpandemickým priemerom1), a to 16,5 %. To je nárast o takmer 2 000 osôb.

„V kategórii mladších seniorov bola v predchádzajúcich troch rokoch nadúmrtnosť na úrovni 20 a viac percent. Počty zomretých mladších seniorov v roku 2021, kedy pandémia najviac zasiahla SR, prevyšovali predpandemický priemer o viac ako 60 %,“ dodala Zuzana Podmanická.

Pozitívnym trendom minulého roka bol fakt, že zomrelo výrazne menej osôb v produktívnom veku (15 až 64 r.) a aj detí do 14 rokov, ako v posledných piatich rokoch pred pandémiou.

Úmrtnosť ovplyvnil ústup pandémie a menej zomretých na choroby obehovej sústavy

V štruktúre úmrtí dominovali na Slovensku tradičné príčiny smrti. V roku 2023 sa na znížení celkovej úmrtnosti významne podieľala dlhodobo najčastejšia príčina smrti v SR – choroby obehovej sústavy. Podľahlo im viac ako 24,5 tisíca osôb a na celkovom počte zomretých sa podieľali 45 %. Počet úmrtí na túto príčinu medziročne klesol o vyše 8 % a zároveň bol nižší o 4 % aj oproti priemeru piatich rokov pred pandémiou. Najvýraznejšie sa znížil počet úmrtí na choroby obehovej sústavy osôb v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Kým v medziročnom porovnaní bol ich počet nižší o 9 %, oproti priemeru rokov nepoznačených pandémiou to bolo až o 15,5 % menej úmrtí.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (105 kB), alebo vo formáte PNG (132 kB).


Druhou najčastejšou príčinou smrti boli nádory, ktorých podiel na celkových úmrtiach predstavoval 25 %. Medziročne počet úmrtí na túto príčinu stúpol o 3,5 %, ale v porovnaní s priemerom pred pandémiou bol o necelé percento nižší. Celkovo vlani zomrelo na nádory viac ako 13,5 tisíca ľudí. Takmer tri štvrtiny z nich boli seniori vo vekovej skupine 65 a viacroční.

Treťou najčastejšou príčinou smrti boli choroby dýchacej sústavy s vyše 8 % podielom na všetkých úmrtiach. Aj táto príčina smrti pomohla k medziročnému poklesu úmrtnosti, bolo ich o takmer 19 % menej ako vlani. Na choroby dýchacej sústavy v roku 2023 zomrelo 4,5 tisíca osôb. V porovnaní s priemerom pred pandémiou sa ale ich počet zvýšil o 14 % a zabránil tak ešte výraznejšiemu poklesu celkovej nadúmrtnosti.

Infekcia COVID-19 bola jedenástou z 22 najčastejších príčin smrti

Na následky infekcie COVID-19 zomrelo vlani 526 osôb. V medziročnom porovnaní ich počet klesol o viac ako 80 %. Bolo to najmenej za posledné štyri roky. Na celkovom počte zomretých predstavovala infekcia len 1 % podiel a zaradila sa tak už medzi príčiny smrti, ktoré dlhodobo len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť na Slovensku.

V rebríčku počtu úmrtí podľa príčin smrti, ktoré sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH)3), sa infekcia COVID-19 prepadla na 11 miesto. V roku 2022 bola piatou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku a v roku 2021 druhou, hneď za chorobami obehovej sústavy. V súhrne od začiatku pandémie zomrelo na následky infekcie takmer 22,3 tisíca osôb.

Väčšinu zomretých na infekciu COVID-19 predstavovali ľudia vo vekovej skupine starších seniorov (75 a viacroční), tvorili takmer 74 % covidových úmrtí (387). Súčasne COVID-19 spôsobil už len 10 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov (celkovo, za všetky príčiny smrti, zaznamenala SR 998 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov).

Z regionálneho hľadiska bola najhoršia situácia rovnako ako dva predchádzajúce roky v Trenčianskom kraji, kde na COVID-19 zomrelo 15 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Naopak, najmenej infekcia zasiahla do úmrtnosti v Prešovskom kraji, kde to bolo len 5 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.

 • 1) Pre objektívnu odpoveď na otázku, do akej miery bola aktuálna úmrtnosť horšia ako v časoch pred pandémiou, Štatistický úrad SR upravil výber rokov, z ktorých sa vypočítaval priemerný počet úmrtí pred pandémiou. Do 5-ročného priemeru sa počítali hodnoty za r. 2015 – 2019, čo boli posledné roky neovplyvnené pandémiou. Rok 2020 už bol ovplyvnený pandémiou najmä v posledných mesiacoch roka, rok 2021 v prvých aj posledných mesiacoch roka a rok 2022 najmä v prvých mesiacoch roka.
 • 2) na účely výpočtu hrubej miery úmrtnosti sa používa stredný stav obyvateľov (k 1. 7.)
 • 3) príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH)

Výstupy k téme úmrtnosť:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Demografia – počet zomretých a príčiny úmrtí v SR za rok 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail