Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 11.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 11.11.2022

Hotely a penzióny navštívilo v septembri o polovicu viac cudzincov ako pred rokom, domácich hostí prišlo rovnako

Počet zahraničných turistov, aj napriek ich výraznému medziročnému rastu, stále zaostáva takmer o tretinu za septembrovými hodnotami turisticky rekordného roka 2019. Najväčší prepad zahraničnej klientely v porovnaní s posledným predkovidovým septembrom mal stále Nitriansky, Trenčiansky a Banskobystrický kraj.

Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v septembri 2022 medziročne vzrástla o vyše 11 %, navštívilo ich 490-tisíc hostí. Bolo to stále ešte o šestinu menej ako v rovnakom období pred pandémiou (15,8 % pokles). Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1,2-milióna nocí, priemerná doba pobytu v septembri bola 2,5 noci.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (103 kB), alebo vo formáte PNG (126 kB).


V septembri využilo služby slovenských ubytovacích zariadení 324-tisíc domácich hostí, medziročne ich počet klesol len o necelých 0,5 %. V porovnaní s predkovidovým septembrom 2019 však išlo o 6,5 % pokles. Najvyššiu domácu návštevnosť mali turisticky atraktívne kraje Žilinský, Prešovský a Banskobystrický. Práve tieto tri kraje spolu s Trnavským navštívilo ale menej domácich hostí ako rok predtým. Najvyšší medziročný rast mali Nitriansky a Košický kraj.

Ubytovacie služby využilo v septembri aj 170-tisíc zahraničných návštevníkov, ide o viac ako 44 % medziročný nárast. Do hodnôt spred pandémie chýbalo 30 % cudzincov. Počet zahraničných hostí vzrástol medziročne vo všetkých krajoch, najvyšší nárast zaznamenal Košický, Bratislavský a Nitriansky kraj. Aj keď navštívilo Nitriansky kraj o polovicu viac cudzincov ako vlani, stále ich bolo o 45 % menej ako v rovnakom období pred pandémiou (september 2019). Najviac, 70-tisíc cudzincov, navštívilo aj v mesiaci september Bratislavský kraj. Bol to zároveň jediný región, kde počet zahraničných hostí prevýšil počet domácich, a to o tretinu. Nasledoval Žilinský kraj (25-tisíc zahraničných návštevníkov) a Prešovský kraj (24-tisíc zahraničných návštevníkov). V ostatných piatich krajoch neprekročila zahraničná návštevnosť v septembri 15-tisíc osôb.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (106 kB), alebo vo formáte PNG(106 kB).


V súhrne za mesiace január až september 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 3,7 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (január až september r. 2019) chýbala ešte štvrtina návštevníkov. Služby ubytovania využilo počas prvých deväť mesiacov 1,2 milióna cudzincov, v roku 2019 ich bolo o 40 % viac, teda 1,9 milióna. Pri domácich návštevníkoch poklesla návštevnosť v porovnaní s rokom 2019 o jednu šestinu a od začiatku roka využilo služby ubytovania 2,5 milióna domácich hostí. Hostia spolu strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 10 miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 14 miliónov.

Vývoj kapacít ubytovacích zariadení v 3. štvrťroku 2022

Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo v 3. štvrťroku celkovo 4 515 ubytovacích zariadení (nárast o 154 ubytovacích zariadení v porovnaní s druhým štvrťrokom tohto roka). Návštevníkom bolo k dispozícii 73-tisíc izieb a 212-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v druhom štvrťroku 37 %, využitie izieb 40 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 63-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 145-tisíc.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v treťom štvrťroku 2022 tržby (bez DPH) v hodnote 159 miliónov eur, ide o 11 % medziročný nárast. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (63 %). Najvyššie tržby boli dosiahnuté v Žilinskom, Prešovskom a Bratislavskom kraji, spolu tieto tri kraje vykázali 63 % celkových tržieb v SR. Bratislavský kraj sa podieľal na celkových tržbách zahraničných návštevníkov vyše 40 % a bol opäť jediným krajom, kde tržby od zahraničných návštevníkov prevyšovali tržby od domácich hostí.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Mesačné údaje - medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Štvrťročné údaje – medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Mesačné údaje:

Podrobné mesačné údaje sú dostupné v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5 – Cestovný ruch/4.5.1 – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.3 – Mesačné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti za jednotlivé mesiace od r. 2017 až na úrovni okresov (vrátane dát o cudzincoch v triedení podľa krajiny pôvodu) a vybraných miest a obcí, ktoré nemajú dôverný charakter (viac v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu).

Štvrťročné údaje (nové):

Štatistický úrad SR súčasne aktualizoval rozšírené štvrťročné údaje cestovného ruchu v databáze DATAcube v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5. – Cestovný ruch/4.5.1. – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.2. – Štvrťročné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti, ale aj o tržbách a kapacitách ubytovacích zariadení v SR vrátane nových ukazovateľov, ako napr. priemerný počet disponibilných izieb, čisté využitie izieb, atď. Údaje sú dostupné na úrovni SR, krajov a po novom aj na úrovni okresov a obcí za obdobie rokov 2017 až 2021.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail