Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 2022
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 2022

Posledná aktualizácia: 10.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 10.03.2023

Decembrový deficit bol medziročne takmer šesťnásobne vyšší, ročný schodok presiahol 4 mld. eur

Najvýraznejšiu pasívnu bilanciu v zahraničnom obchode za dvanásť mesiacov roku 2022 malo Slovensko s Ruskou federáciou, Kórejskou republikou a s Čínou. Vývoz výrazne prevýšil dovoz v obchodovaní najmä s Nemeckom, Maďarskom a s Rakúskom.

Na základe spresnených údajov v decembri 2022 sa celkový vývoz tovaru medziročne znížil o 0,3 % na 7,60 mld. eur. Celkový dovoz sa zvýšil o 13 % na 8,86 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v decembri pasívne v objeme 1,26 mld. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 predstavovalo deficit väčší o 1,04 mld. eur.

Dovoz v decembri predbehol vývoz najvýraznejšie za dvanásť mesiacov roka 2022. Kumulované sadlo zahraničného obchodu za celý rok 2022 bolo pasívne až v objeme 4,31 mld. eur.

Najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (7,64 mld. eur), Kórejskou republikou (5,60 mld. eur), Čínou (5,40 mld. eur), Vietnamom (4,17 mld. eur), Taiwanom (602,6 mil. eur), Malajziou (585,8 mil. eur) a Bangladéšom (431,1 mil. eur).

Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (6,85 mld. eur), Maďarskom (4,02 mld. eur), Rakúskom (2,83 mld. eur), Francúzskom (2,83 mld. eur), Českom (2,75 mld. eur), Spojeným kráľovstvom (2,62 mld. eur), Spojenými štátmi americkými (2,26 mld. eur), Poľskom (2,21 mld. eur), Talianskom (1,69 mld. eur), Španielskom (927,9 mil. eur) a Rumunskom (899,1 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa za celý rok 2022 vyviezol tovar v hodnote 102,57 mld. eur. V porovnaní s rokom 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 15,8 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 2,49 mld. eur, elektrickej energie o 1,26 mld. eur,  ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 1,10 mld. eur, nových pneumatík z kaučuku o 481,3 mil. eur, časti, súčasti a príslušenstva traktorov a ostatných motorových vozidiel o 414,5 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 383,9 mil. eur, minerálnych alebo chemických hnojív dusíkatých, iných ako v tabletách alebo pod. formách alebo iných ako v baleniach s hrubou hmotnosťou do 10 kg o 375,6 mil. eur a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, plátovaných, pokovovaných alebo potiahnutých o 273,7 mil. eur.

Najviac klesol vývoz nerafinovanej medi, medených anód na elektrolytickú ratifikáciu o 207,2 mil. eur a strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 96,8 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 12,3 %, Česka o 19,6 %, Maďarska o 39,4 %, Poľska o 8,3 %, Francúzska o 5,6 %, Rakúska o 12,4 %, Talianska o 19,8 %, Spojeného kráľovstva o 13,1 %, Spojených štátov amerických  o 24,3 % a Číny o 15,8 %. Znížil sa vývoz do Ruskej federácie o 59,4 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 16,2 % (tvoril 80 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 16 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,6 %).

Do Slovenskej republiky sa za celý rok 2022 doviezol tovar v hodnote 106,88 mld. eur pri medziročnom raste o 23,3 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 3,56 mld. eur, elektrickej energie o 2,14 mld. eur, častí, súčastí a príslušenstva traktorov a ostatných motorových vozidiel o 1,40 mld. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 977,3 mil. eur, osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 726,8 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 678,6 mil. eur a telefónnych súprav, vrátane smartfónov a ostatných telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 668,3 mil. eur.

Významne klesol dovoz diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke a certifikovaných referenčných materiálov o 145,8 mil. eur, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 139,5 mil. eur,  odevov a odevných doplnkov, vrátane rukavíc z vulkanizovaného kaučuku o 100,7 mil. eur, železných rúd a koncentrátov, vrátane pražených pyritov o 97,8 mil. eur a spracovaného tabaku a jeho náhradiek, tabakových výťažkov a esencií o 63 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Česka o 12,9 %, Ruskej federácie o 47,2 %, Číny o 27,3 %, Kórejskej republiky o 29,5 %, Poľska o 19,5 %, Maďarska o 56,5 %, Vietnamu o 6,6 %, Talianska o 9,9 %, Francúzska o 7,1 % a Rakúska o 15,2 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 9,8 % a Malajzie o 20,4 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 19,1 % (tvoril 62,1 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 12,5 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 59,1 %).

Poznámka: Údaje sú predbežné (v bežných cenách v hodnote tovaru typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ. V údajoch za OECD je od januára 2021 zahrnutá Kostarika (členom OECD je od 25.5.2021).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail