Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v júli 2022

Posledná aktualizácia: 16.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 16.09.2022

Nové objednávky v priemysle sa v júli 2022 vrátili k rastu

Hodnota nových objednávok v priemysle počas siedmeho mesiaca medziročne vzrástla o 3,4 % a dosiahla objem1) 4,7 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v júli 2022 oproti júnu 2022 zvýšili o 2,6 %.2)

Nové objednávky začali v júli opäť rásť, pričom medziročne stúpol ich objem v polovici  z 12 odvetví priemyslu. Objednávky vzrástli medziročne najviac vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov a vo výrobe strojov a zariadení Objednávky sa medziročne znížili najmä vo výrobe a spracovaní kovov a vo výrobe chemikálií a chemických produktov.

Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)

 • 1) absolútne údaje za vybrané divízie SK NACE Rev. 2 sú zisťované v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
 • 2) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail