Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indexy cien vo výrobnej sfére v decembri 2023
Print Mail TW FB WA

Indexy cien vo výrobnej sfére v decembri 2023

Posledná aktualizácia: 26.01.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 26.01.2024

Ceny domácich priemyselných výrobcov vzrástli druhý mesiac po sebe vplyvom vyšších výrobných cien energií

Medziročný rast priemyselných výrobných cien na domácom trhu o desatinu navýšili hlavne rastúce ceny energií o 30 %. Pokračoval pokles cien poľnohospodárskych výrobkov podporený nielen vplyvom o tretinu nižších cien rastlinnej produkcie, ale druhý mesiac aj o medziročne lacnejšou živočíšnou výrobou.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v decembri 2023 medziročne vyššie o 9,6 %, medzimesačne klesli o 0,6 %. Spomedzi 16 sledovaných odvetví priemyslu boli ceny medziročne vyššie v 7. Najvýraznejšie rástli v energetike, medziročne o 30,3 %. Postupné zvyšovanie cien zaznamenávala aj dodávka vody, v decembri ich rast prekročil tretíkrát dvojcifernú hranicu 10 %. Vo výrobe z gumy a plastu ceny vzrástli o 7,1 %, v ostatnej výrobe o 9,2 %. Naopak, ceny prvýkrát klesli v podielovo najsilnejšej výrobe dopravných prostriedkov o 0,8 % a druhý mesiac boli nižšie aj ceny vo výrobe potravín, nápojov a tabaku, v decembri o desatinu. V súhrne za dvanásť mesiacov roka 2023 tuzemské výrobné ceny v priemysle vzrástli o 13,9 %.

Ceny priemyselných výrobcov na export boli medziročne nižšie o 1 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. V súhrne za dvanásť mesiacov roka 2023 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 3,4 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (115 kB), alebo vo formáte PNG (116 kB).


Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov

V decembri ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 23,9 %. Ceny rastlinných výrobkov boli nižšie o 33,4 % a druhý mesiac klesali aj ceny živočíšnych výrobkov o 3,1 %. Z rastlinných výrobkov sa znížili ceny obilnín o 44,4 % a ceny olejnatých semien a plodov o 33 %. Naopak, vyššie boli ceny zeleniny, ovocia, orechov a korenín o 34,2 % a ceny zemiakov o 25,5 %. Zo živočíšnych výrobkov klesali hlavne ceny kravského mlieka o 12,4 %, naopak vyššie zostali ceny jatočných ošípaných o 19 %. Od začiatku roka klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 11,4 %, ktoré boli výsledkom nižších cien rastlinných výrobkov o 23,3 % a vyšších cien živočíšnych výrobkov o 15,1 %.

Výrobné ceny v stavebníctve

Ceny stavebných prác boli v decembri medziročne vyššie o 7,5 %, oproti novembru vzrástli o 1,1 %. V súhrne za dvanásť mesiacov roka 2023 sa ceny stavebných prác medziročne navýšili o 11,5 %.

Medziročný pokles cien materiálov spotrebovávaných v stavebníctve bol v decembri o 0,7 %, pokračoval štvrtý mesiac v rade. V porovnaní s novembrom 2023 ceny vzrástli o 0,7 %. V súhrne od začiatku roka boli ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vyššie o 3,4 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indexy cien vo výrobnej sfére v decembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail