Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v januári 2023

Posledná aktualizácia: 16.03.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 16.03.2023

Nové objednávky v priemysle počas januára 2023 opäť klesli

Hodnota nových objednávok v priemysle počas januára 2023 medziročne klesla o 0,5 % a dosiahla objem1)  5,4 mld. eur. Medzimesačne, po zohľadnení sezónnych vplyvov, sa nové objednávky v priemysle v januári znížili o 0,9 %.2)

Nové objednávky druhý mesiac po sebe medziročne klesli, pričom v januári 2023 bol ich objem nižší v 7 z 12 sledovaných odvetví priemyslu.

Objednávky vzrástli medziročne najviac vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov, výrobe základných farmaceutických výrobkov a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení. Objednávky sa medziročne znížili najmä vo výrobe a spracovaní kovov, výrobe papiera a papierových výrobkov a vo výrobe chemikálií a chemických produktov.

 • 1) absolútne údaje za vybrané divízie SK NACE Rev. 2 sú zisťované v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
 • 2) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail