Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2023

Posledná aktualizácia: 14.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 14.03.2023

Priemysel sa v januári prehupol do mínusu už aj tržbami, stavebníctvu vzrástli o pätinu

K medziročne stabilne rastúcim tržbám v doprave a skladovaní, ako aj v informáciách a komunikácii sa v januári 2023 pridalo s rekordným nárastom stavebníctvo. Tržby priemyslu spadli do mínusových hodnôt a pridali sa k vybraným trhovým službám.

Priemysel zaznamenal v januári 2023 medziročný pokles tržieb o 4,7 %. Najdôležitejšiemu odvetviu v štruktúre ekonomiky sa tržby dostali do mínusových hodnôt po ôsmich mesiacoch nepretržitého rastu. Pokles evidovala väčšina zo 16 odvetví priemyslu1). Celkové hodnoty najvýznamnejšie ovplyvnilo zníženie tržieb v dodávke elektriny a plynu o viac ako 23,2 %, ďalej vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o vyše 12,3 %. O 15,3 % klesli tržby aj vo výrobe počítačových výrobkov a miernejšie aj vo výrobe kovov. Naopak, tržby priemyslu podržali plusové hodnoty vo výrobe dopravných prostriedkov o 7,4 %.  

Tržby vo vybraných trhových službách v prvom mesiaci roka 2023  boli nižšie ako pred rokom o 7,2 %. Po plusovom decembri sa tak vrátili k poklesom v predošlých mesiacoch. Najvýraznejší takmer štvrtinový útlm mali administratívne a iné obchodné pomocné činnosti. V objemovo menších činnostiach v oblasti cestovný kancelárií pretrvával len pozvoľný návrat do hodnôt pred pandémiou, medziročný rast síce predstavoval 47,8 %, stále však zaostával za januárom 2020 (tesne pred pandémiou).

Podniky dopravy a skladovania po decembrovom spomalení v januári 2023 opäť nabrali na dynamike a vrátili sa k dvojcifernému medziročnému rastu aktuálne na úrovni 12,7 %. Rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia, pričom na pozitívnom výsledku sa podieľali predovšetkým  objemovo najvýznamnejšie zložky – pozemná doprava vrátane dopravy potrubím, ako aj skladové a pomocné činností – oboje s rastom o viac než 10 %. 

Odvetvie informačné a komunikačné činnosti si udržiavalo šiesty mesiac po sebe stabilný dvojciferný medziročný rast tržieb, v januári 2023 boli medziročne vyššie o 11,5 %. Najvýraznejší podiel na celkovom pozitívnom výsledku malo počítačové programovanie, ako aj telekomunikácie, obe s rastom o viac než 13 %.

Tržby v stavebníctve po trojmesačnom období poklesov vykázalo v januári 2023 pozitívnu bilanciu, medziročne stúpli o rekordných 20,1 %. Bolo to však v dôsledku nízkej porovnávacej základne v januári 2022 aj 2021.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (274 kB), alebo vo formáte PNG (124 kB).

Vývoj v januári 2023 v porovnaní s decembrom 2022 

Po očistení od sezónnych vplyvov medzimesačne vzrástli  tržby v troch z piatich sledovaných odvetví ekonomiky. Najvýraznejšie stúpli v stavebníctve o 2,3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,9 %. Tržby v doprave a skladovaní rástli len nepatrne o 0,3 %. Naopak, najviac medzimesačne klesli tržby vo vybraných trhových službách o 3,8 %. Priemysel, ako ekonomicky najdôležitejšie odvetvie ekonomiky, zaznamenal v januári 2023 medzimesačné zníženie tržieb o 4,5 %.

  • 1) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail