Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021

Posledná aktualizácia: 09.07.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.07.2021

V apríli sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 103,6 % na 7 286,5 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 74,5 % na 7 085,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 201,4 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu za január až apríl 2021 bolo aktívne v objeme 1 461,4 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Francúzskom (1 070,7 mil. eur), Poľskom (940,7 mil. eur), Maďarskom (838,8 mil. eur), Nemeckom (826,7 mil. eur), Rakúskom (807,9 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (761,6 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (741,8 mil. eur), Českom (527,9 mil. eur), Talianskom (485,5 mil. eur) a Španielskom (335 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1 496,2 mil. eur), Vietnamom (1 302,3 mil. eur), Ruskou federáciou (1 114,3 mil. eur), Čínou (891,8 mil. eur), Malajziou (248,8 mil. eur) a Taiwanom (116,8 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 29 440,8 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil vývoz o 28,3 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 3 181,4 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 602,7 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 343,4 mil. eur, motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 195 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 174,5 mil. eur a telefónnych súprav o 115,7 mil. eur. Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 73,4 mil. eur a elektrickej energie o 35,6 mil. eur. 

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 29,2 %, Česka o 23,1 %, Poľska o 29,1 %, Francúzska o 48,7 %, Maďarska o 16,9 %, Rakúska o 10,5 %, Talianska o 34,5 %, Spojeného kráľovstva o 0,3 %, Spojených štátov amerických o 75,8 %, Číny o 172,7 %, Španielska o 36,7 % a Rumunska o 25,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 26,5 % (tvoril 78,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 26,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,2 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 27 979,3 mil. eur, pri medziročnom raste o 18,8 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 069,1 mil. eur, drôtov a káblov o 231,6 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 213,1 mil. eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 195 mil. eur, diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke o 164,1 mil. eur a elektrických motorov a generátorov o 145,2 mil. eur. Významnejšie klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 132,9 mil. eur a elektrickej energie o 48 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 58,8 %, Česka o 9 %, Číny o 13,6 %, Ruskej federácie o 11 %, Kórejskej republiky o 14,8 %, Poľska o 6,3 %, Vietnamu o 11,9 % a Francúzska o 20,2 %. Poklesol dovoz z Maďarska o 24,4 %, Rakúska o 6 %, Holandska o 6,3 %, Spojených štátov amerických o 0,3 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 22,1 % (tvoril 66,2 % z celkového dovozu) a z krajín OECD vzrástol o 18,2 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,6 %).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. 

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa krajín, kontinentov a ekonomických zoskupení [zo0011ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail