Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júli 2020
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v júli 2020

Posledná aktualizácia: 10.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.09.2020

Pokles stavebnej produkcie sa v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu zmiernil, jej medziročný prepad bol však naďalej výrazný o 13,3 %.

Stavebná produkcia v júli 2020 síce zmiernila svoj medziročný pokles, naďalej bol však veľmi výrazný. Oproti júlu 2019 bola produkcia nižšia o 13,3 %, jej celkový objem dosiahol 458,2 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa oproti júnu 2020 znížila o 0,7 %.

Zmiernil sa pokles produkcie realizovanej stavebnými firmami v tuzemsku, v porovnaní s júlom 2019 produkcia klesla o 12,9 % (v júni bol pokles o 18,6 %). Celkovo dosiahla objem 430,5 mil. eur. Stlmil sa pokles prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, po júnovom prepade o 21,2 % sa v júli medziročne znížil o 12,7 %. Objem prác na opravách a údržbe klesol medziročne o 16,7 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa oslabil pokles prác na výstavbe budov, v júli sa ich objem medziročne znížil o 9,1 % (oproti júnovému poklesu o 23,4 %). Na inžinierskych stavbách sa, naopak, zvýšil z 9 %-ného poklesu v júni na 19,8 % v júli.

Po viac ako ročnom raste sa znížila aj produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí o 19,6 %. Z celkového objemu produkcie tvorila 6 %.

Za sedem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa stavebná produkcia znížila o 8,4 % na 2 757,9 mil. eur. Objem produkcie realizovanej v tuzemsku dosiahol 2 561,3 mil. eur, čo je o 9,6 % menej ako v rovnakom období minulého roku. Znížil sa objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 9,9 % na 1 811,1 mil. eur a na opravách a údržbe o 10,5 % na 658,4 mil. eur. Rast si udržala produkcia v zahraničí, medziročne bola vyššia o 9,5 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v júli 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 aj od začiatku roka vyšší o 1 deň. p. b. percentuálny bod

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail