Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v októbri 2019

Priemyselná produkcia v októbri 2019

Posledná aktualizácia: 10.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.12.2019

Priemyselná produkcia (PP) v októbri klesla tretí mesiac po sebe. V porovnaní s októbrom 2018 sa znížila o 3,9 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 5,2 % a rast v ťažbe a dobývaní o 13,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 20 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 9,2 %, výroba dopravných prostriedkov o 3,5 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 9,8 % a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,2 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 20,3 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,4 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5,5 % a v ťažbe a dobývaní o 13,9 %. 

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s októbrom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 12,9 %, výroba pre medzispotrebu o 6,3 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,9 % a produkcia investičných prostriedkov o 2,6 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 1,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v októbri 2019 oproti septembru 2019 znížila o 0,7 %.

Od začiatku roka 2019 vzrástla PP medziročne o 1,6 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,6 %, ťažbe a dobývaní o 4,2 % a v priemyselnej výrobe o 0,8 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe elektrických zariadení o 21,4 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 14,5 %, výrobe dopravných prostriedkov o 3,5 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,6 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,8 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,3 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 11,1 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,5 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 6,3 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 3,7 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 1,2 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 6,1 % a výroba pre medzispotrebu o 3,6 %.


Poznámka: predbežné údaje ; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v októbri 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 aj od začiatku roka zhodný.
p. b.  percentuálny bod

 

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v októbri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail