Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 20.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 20.10.2021

Priemerná ročná miera inflácie HICP - harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (vyjadrená zmenou priemeru harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov)  predstavovala v septembri 2021 hodnotu 2 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v auguste 2021.

V septembri 2021 sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v septembri 2021 oproti septembru 2020, zvýšila na hodnotu 4 %. V auguste 2021 bola jej hodnota 3,3 %.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v septembri 2021 úroveň 0,8 %.  Medzimesačné, ako aj medziročné septembrové zvýšenie harmonizovanej inflácie v porovnaní s jej hodnotami v predchádzajúcom mesiaci bolo ovplyvnené najmä zvýšením cien stravovania v odbore klasifikácie COICOP: reštaurácie a hotely.

K zvyšovaniu cien v reštauráciách dochádza priebežne počas celého roka, avšak septembrový výrazný skok cien stravovania bol ovplyvnený predovšetkým zvýšením cien (o 32,8 %), v závodných jedálňach, do ktorých je zaradené aj školské stravovanie. Zvýšenie cien školského stravovania bolo spôsobené legislatívnou zmenou – konkrétne obmedzením štátneho financovania obedov v základných školách.

Na celkové zvýšenie medzimesačnej inflácie v septembri 2021 pôsobilo zvýšenie cien najmä v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,56 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii 0,8 %), vzdelávanie (kladný príspevok 0,06 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,05 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,04 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,04 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,02 p. b.).

Štatistický úrad zverejňuje údaje  o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) mesačne, v deň ich zverejnenia Eurostatom;  zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail