Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024

Posledná aktualizácia: 17.05.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.05.2024

Medziročná harmonizovaná inflácia v apríli pokračovala v klesajúcom trende a dosiahla hodnotu 2,4 %

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v apríli 2024 hodnotu 2,4 %, čo bolo o 0,3 percentuálneho bodu menej ako bola jej hodnota v marci 2024. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie (porovnávajúca zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v apríli 2024 hodnotu 7,1 %, pred rokom - v apríli 2023 bola jej hodnota 14,0 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V apríli 2024 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,4 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore doprava (celkový kladný príspevok +0,16 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii bol spôsobený najmä zvýšením cien leteckej dopravy a pohonných látok). V poradí druhý a tretí najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v apríli v porovnaní s cenovou úrovňou v marci mali odbory: rozličné tovary a služby (+0,10 p. b. – zvýšili sa najmä ceny predmetov pre osobnú hygienu a správne poplatky) a alkoholické nápoje a tabak (+0,07 p. b.). Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol dosiahnutý v odbore: potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok celého odboru predstavoval -0,07 p. b.).

Výsledný sumár harmonizovanej inflácie za apríl 2024 v rámci Európy sa dozviete 17. mája 2024 od 11. hodiny na stránkach Eurostatu.

Výstupy k téme inflácie meranej Harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP):

Zmena metodiky v zisťovaní spotrebiteľských cien

Štatistický úrad SR spracováva od januára 2024 cenové výstupy za odbor potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja dát – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Nahradili tradičné terénne zisťovanie, výrazne sa tak rozšírili vstupy o spotrebiteľských cenách v uvedených segmentoch. Využívanie skener dát je dôležitou súčasťou modernizácie cenových štatistík pri udržaní a zvyšovaní jej kvality. Viac v Metodika scanner data (PDF - 220 kB).

Harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP)

Ide o údaje počítané podľa jednotnej metodiky EÚ pre porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Štatistický úrad publikuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consu-mer Prices) - tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácie (CPI) - v zmysle Kalendára prvého zverejnenia v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 3 - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (inflácia HICP). Spotrebné koše CPI a HICP sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail