Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby a kapacity ubytovacích zariadení SR vo 4. štvrťroku a za rok 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby a kapacity ubytovacích zariadení SR vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Posledná aktualizácia: 22.02.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 22.02.2024

Hotelieri a ubytovatelia dosiahli vlani tržby vyše pol miliardy eur, viac ako tretinu z nich zaplatili cudzinci

Tržby ubytovateľov v roku 2023 rástli dynamicky, odvetvie sa usilovalo prekonať trojročné prepady spôsobené pandémiou. Tri spomedzi ôsmich krajov Slovenska dosiahli tržby nad 110 miliónov eur. Takmer dve tretiny celkových tržieb zaplatili domáci hostia a tretinu cudzinci.

Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli počas roka 2023 tržby v hodnote takmer 563 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čo predstavuje medziročný nárast o 30 %. Dynamické rasty dosahovalo odvetvie najmä preto, že  návštevnosť a tržby sa po troch rokoch prepadov začali dostávať do kondície spred pandémie.

Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších regiónoch, a to v Žilinskom kraji (122 mil. eur), Bratislavskom kraji (119 mil. eur) a Prešovskom kraji (117 mil. eur). Dynamika medziročného rastu tržieb v regiónoch dosahovala od 19 % do 41 %.  Porovnanie vývoja tržieb v roku 2023 v dlhom časovom rade je možné len obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali inou metodikou - vrátane DPH.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (168 kB), alebo vo formáte PNG (265 kB).


Zahraniční návštevníci v roku 2023 zaplatili ubytovateľom 217 miliónov eur, a ich podiel na celkových tržbách dosahoval 38,6 %. Bol to stále nižší podiel ako v rokoch pred pandémiou. Najvyššie tržby cudzincov, 78 miliónov eur, zaznamenal Bratislavský kraj. V regióne okolo hlavného mesta tak cudzinci tvorili až 66 % percent z celoročných tržieb hotelov  a ďalších ubytovateľov. V ostatných regiónoch vytvorili návštevníci spoza hraníc menej 50 % tržieb.

V súhrne  za posledný, 4. štvrťrok minulého roka ubytovatelia zaznamenali tržby 127 miliónov eur (bez DPH), bolo to o 20 % viac ako v rovnakom období 2022. Dve tretiny tržieb vygenerovali domáci návštevníci. Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v Prešovskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Tieto tri kraje tvorili spolu takmer dve tretiny celkových tržieb domácich ubytovateľov v SR.

Vývoj kapacít ubytovacích zariadení

Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo vo 4. štvrťroku celkovo 4 447 ubytovacích zariadení, čo je o 244 ubytovacích zariadení viac než v roku 2022. Návštevníkom bolo k dispozícii 67-tisíc izieb a 182-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v štvrtom štvrťroku 23,5 %, využitie izieb 29,6 %. Započítané sú všetky ubytovacie zariadenia otvorené aspoň jeden deň v sledovanom období. V uvedenom období bolo k dispozícii v priemere 59-tisíc izieb za deň s priemerným počtom 136-tisíc stálych lôžok.

Na Slovensku poskytovalo počas roka 2023 ubytovacie služby celkovo 5 031 ubytovacích zariadení, bolo to 202 viac ako v roku 2022. Návštevníkom bolo k dispozícii 79-tisíc izieb a 230-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 28,5 %, využitie izieb 33,6 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 62-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 143-tisíc.


Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Štvrťročné údaje – medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Štvrťročné údaje (nové):

Štatistický úrad SR poskytuje štvrťročne podrobné údaje o návštevnosti, tržbách a kapacitách ubytovacích zariadení v SR vrátane nových ukazovateľov, ako napr. priemerný počet disponibilných izieb, čisté využitie izieb, atď. prostredníctvom databázy DATAcube., kapitola 4 – Odvetvové štatistiky/4.5 – Cestovný ruch/4.5.1 – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.2 – Štvrťročné údaje. Údaje sú dostupné na úrovni SR, krajov, okresov a obcí za obdobie rokov 2017 až 2022.

Ročné údaje o kapacitách [cr2001rs] obsahujú vybrané údaje o ubytovacích zaradeniach (počet UZ, a lôžka) k 31. decembru roka, čo je odlišný údaj od „kapacít k dispozícií“ uvedených v štvrťročných štatistikách. V štvrťročných tabuľkách sú nové ukazovatele - „počet UZ, lôžok a izieb k dispozícii“, vrátane zariadení, ktoré boli otvorené (boli k dispozícii) aspoň jeden deň v danom období.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby a kapacity ubytovacích zariadení SR vo 4. štvrťroku a za rok 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail