Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stav obyvateľstva v SR k 31. 12. 2021
Print Mail TW FB WA

Stav obyvateľstva v SR k 31. 12. 2021

Posledná aktualizácia: 10.03.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 10.03.2022

K 31. decembru 2021 mala Slovenská republika 5 434 712 obyvateľov1).

V roku 2021 sa v Slovenskej republike narodilo 56 565 živých detí a zomrelo 73 461 osôb. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak dosiahol 16 896 osôb.

Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 2 338 osôb (prisťahovalo sa 5 733 a vysťahovalo sa 3 395 osôb).

Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska bol 14 558 osôb.


Poznámka: 1) Údaj zohľadňuje výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stav obyvateľstva v SR k 31. 12. 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail