Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v júli 2023

Posledná aktualizácia: 18.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 18.09.2023

Júlové nové objednávky v priemysle začali klesať

Hodnota nových objednávok v priemysle v júli 2023 medziročne klesla o 7,3 % a dosiahla objem1) 4,54 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 11,6 %.2)

Nové objednávky v priemysle začali v júli klesať po piatich mesiacoch medziročných rastov. Objem klesol v 8  z 12 sledovaných odvetví priemyslu.

Objednávky klesli medziročne najviac vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov, výrobe elektrických zariadení a vo výrobe chemikálií a chemických produktov.

Objednávky sa medziročne zvýšili vo výrobe základných farmaceutických výrobkov, výrobe odevov, výrobe kovových konštrukcií a vo výrobe a spracovaní kovov.

 • 1) absolútne údaje za vybrané divízie SK NACE Rev. 2 sú zisťované v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
 • 2) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu
 • Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Nové objednávky SK NACE Rev. 2 - mesačne [pm0002ms]
 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail