Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2020
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2020

Posledná aktualizácia: 11.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.09.2020


 

Zamestnanosť na Slovensku v júli bola naďalej v poklese vo väčšine odvetví. Optimistickejší bol vývoj priemernej mzdy.

Zamestnanosť

Nepriaznivý vývoj zamestnanosti v júli 2020 pokračoval a rovnako ako v predchádzajúcich troch mesiacoch sa zamestnanosť medziročne zvýšila len v infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných činnostiach. Aj tu sa však tempo jej rastu zmiernilo, oproti júnovému rastu o 5,2 % sa v júli zvýšila už len o 0,7 %. Najväčší pokles pretrvával v ubytovaní o 20,8 %, znížila sa aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,7 %, stavebníctve o 8,3 %, prie­mysle o 6,8 %, veľkoobchode o 5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 %, maloobchode o 3,8 %, vybraných trhových službách o 2,7 % a v doprave a skla­do­vaní o 2,4 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 %. Znížila sa v ubytovaní o 8,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,3 %, priemysle o 5,1 %, stavebníctve o 4,3 %, maloobchode o 3,8 %, veľkoobchode o 3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 %, vybraných trhových službách o 1,5 % a v doprave a skladovaní o 0,3 %.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná nominálna mesačná mzda v júli opäť rástla vo väčšine odvetví, medziročne sa znížila už len v ubytovaní. V júli 2020 oproti júlu 2019 sa najviac zvýšila v obchode, vo veľkoobchode o 6,1 % (dosiahla 1 095 eur) a v maloobchode o 5,9 % (822 eur). Rástla aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,7 % (558 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 % (1 062 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 % (1 966 eur), stavebníctve o 2,2 % (782 eur), vybraných trhových službách o 0,9 % (1 031 eur), doprave a skladovaní o 0,5 % (1 040 eur). Pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol len v ubytovaní, aj ten sa však oproti júnovému poklesu o 19,1 % zmiernil na 5,7 % (mzda dosiahla 751 eur). Mzda v priemysle ostala nezmenená na úrovni minulého roka (1 157 eur).

Rovnako aj priemerná reálna mesačná mzda v júli 2020 vo väčšine odvetví medziročne rástla, klesla už len v štyroch odvetviach. júli 2020 oproti júlu 2019 vzrástla vo veľkoobchode o 4,3 %, maloobchode o 4,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % a v stavebníctve o 0,5 %. Najviac klesla v ubytovaní o 7,3 %, vývoj bol však priaznivejší ako v júni, kedy bol pokles o 20,5 %. Znížila sa aj v priemysle o 1,7 %, doprave a skladovaní o 1,2 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 4,9 % ( dosiahla 793 eur), veľkoobchode o 4,1 % (1 066 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,9 % (526 eur), vybraných trhových službách o 1,6 % (1 022 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 % (2 002 eur) a v stavebníctve o 0,7 % (734 eur). Klesla v ubytovaní o 10,3 % (687 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,1 % (1 026 eur), doprave a skladovaní o 0,5 % (1 005 eur) a v priemysle o 0,4 % (1 145 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 2,5 %, veľkoobchode o 1,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,6 %. Klesla v ubytovaní o 12,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,3 %, doprave a skladovaní o 2,7 %, priemysle o 2,6 %, stavebníctve o 1,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,7 %.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail