Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júli 2020
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v júli 2020

Posledná aktualizácia: 10.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.09.2020

Výroba dopravných prostriedkov v júli po piatich mesiacoch prekonala vlaňajšok, priemyselná produkcia ako celok zaostáva už len mierne.

Priemyselná produkcia sa v júli 2020 priblížila minuloročnému objemu, po výrazných prepadoch v predchádzajúcich mesiacoch bola v júli medziročne nižšia len o 3,6 %. Výroba dopravných prostriedkov už prekonala minuloročnú hodnotu, väčšina odvetví priemyselnej výroby však ešte zaostáva za rokom 2019.

Celková priemyselná produkcia SR zaostávala za hodnotou minulého roka šiesty mesiac po sebe, pokles bol však v júli najmiernejší, negatívny vývoj ekonomiky ovplyvnili poklesy hlavne v máji (o 33,3 %) a v apríli (až o 42 %). Oproti júnu sa po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v júli zvýšila o 7,1 %.

Spomedzi 15 zložiek priemyslu1)  dosiahli vyšší výkon ako v júli 2019 celkovo štyri, väčšina odvetví resp . ich zoskupení nedosiahla  ešte  úroveň objemu výroby z minulého roka.

Celkový pokles priemyselnej produkcie v júli 2020 v porovnaní s júlom 2019 ovplyvnila najmä nižšia produkcia výrobkov z gumy a plastu o 13,2 %, výroba strojov a zariadení o 15,8 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 23,8 %, výroba elektrických zariadení o 8,9 % a výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 28,1 %.

Priaznivý vývoj celkovej produkcie ovplyvnil rast vybraných odvetví. Po piatich mesiacoch poklesu sa oživila výroba dopravných prostriedkov, medziročne sa zvýšila zatiaľ len mierne o 0,8 %. Rast bol aj v ťažbe a dobývaní o 3,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 16,2 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 35,6 % (čo však súviselo s minuloročnou výrobnou odstávkou u jedného z producentov).

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2019 znížila výroba pre medzispotrebu o 7,7 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 7,2 %, produkcia investičných prostriedkov o 6,4 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 1,3 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 17 %.

V súhrne od začiatku roka klesla  priemyselná produkcia  v roku 2020 medziročne o 16 %, v tom v priemyselnej výrobe o 18,8 %. Produkcia vzrástla v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,8 % a v ťažbe a dobývaní o 4,3 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, bolo najvýznamnejšie zníženie vo výrobe dopravných prostriedkov o 28,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 17,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 18,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,5 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 28,5 %. Produkcia vzrástla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 20,2 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,8 % a v ťažbe a dobývaní o 4,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 28,4 %, produkcia investičných prostriedkov o 24,6 %, výroba pre medzispotrebu a výroba predmetov krátkodobej spotreby zhodne o 12,9 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 3,7 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v júli 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 aj od začiatku roka o 1 deň vyšší. 1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail