Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2019

Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.10.2019

 

 


V auguste 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 991,1 mil. eur, pri medziročnom poklese o 2,8 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 1,1 % na 6 203,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 212 mil. eur (o 103,2 mil. eur vyšší deficit ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až august 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,6 % na 52 561,4 mil. eur a celkový dovoz o 5,1 % na 52 053,6 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 507,8 mil. eur (o 1 182,5 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v  januári až auguste 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,7 % a medziročne vzrástol o 7,1 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v  januári až auguste 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 12,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,9 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,3 %  a medziročne vzrástol o 1,1 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,1 % na celkovom vývoze a 49,8 % na celkovom dovoze.

 Po sezónnom očistení údajov v auguste 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6 641,3 mil. eur, pri medziročnom raste o 0,1 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 1,8 % na 6 634,4 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 6,8 mil. eur (o 115,5 mil. eur nižšie ako v auguste 2018).


Poznámka: predbežné výsledky; údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 8. novembra 2019. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail