Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júli 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v júli 2021

Posledná aktualizácia: 10.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.09.2021

Stavebná produkcia v júli bola nižšia ako v minulom roku, za úrovňou pred pandémiou zaostávala o takmer 17 %

Stavebné práce na domácom trhu medziročne klesli vo všetkých jeho zložkách, výrazne sa znížili práce na novej výstavbe, objem práce na diaľniciach a ďalších inžinierskych stavbách klesol až dvojciferne. Úroveň obdobia pred pandémiou dosiahli len podielovo menej významné práce v zahraničí.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami dosiahla v júli celkový objem 464,4 mil. eur, oproti júlu minulého roka klesla o 3,9 %. Za obdobím pred pandémiou (júlom 2019) stavebné práce zaostávali o takmer 17 %. Nakoľko bol minulý rok poznačený výraznými poklesmi výkonnosti spôsobenými koronakrízou, ŠÚ SR zverejňuje aj porovnania s rovnakým obdobím pred pandémiou (aktuálne s júlom 2019).

Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov (oproti júnu 2021) bola stavebná produkcia nižšia o 1,1 %.

Stavebné práce v tuzemsku po miernom raste v predchádzajúcom mesiaci znova medziročne klesli. Medziročný pokles o 7,4 % bol ovplyvnený nižším objemom prác na obidvoch zložkách tuzemskej produkcie. Na dominantnej novej výstavbe (vrátane modernizácií a rekonštrukcií) o 9,9 % a na opravách a údržbe o 3,6 %. Oproti situácii pred pandémiou (júlu 2019) bol prepad celkových stavebných prác na domácom trhu výrazný, o takmer 20 %. Na tejto úrovni sa pohyboval aj pokles prác na novej výstavbe (vrátane modernizácií a rekonštrukcií) aj na opravách a údržbe.

Stavebné práce sa znížili aj z pohľadu členenia podľa výrobného zamerania, práce na budovách klesli medziročne o 4,2 % a na inžinierskych stavbách, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, o 14,2 %. Obidve zložky zároveň zaostávali aj za úrovňou spred dvoch rokov, nová výstavba o takmer 13 %, výraznejší bol pokles prác na inžinierskych stavbách, zaostávali takmer o tretinu.

Rast zaznamenali len podielovo menej významné stavebné práce realizované v zahraničí, oproti júlu minulého roka sa ich objem zvýšil o polovicu (o 51,2 %). Z objemu celkovej stavebnej produkcie tvorili len 9,5 %. Zvýšili sa aj v porovnaní s júlom spred dvoch rokov, a to o viac ako 20 %.

V súhrne za sedem mesiacov roku 2021 stavebné práce dosiahli celkový objem 2 682,1 mil. eur, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku boli nižšie o 4,2 %. Súčasne ich objem bol o 12,3 % menší ako v rovnakom období 2019. Domáca produkcia sa medziročne znížila o 6,7 %, v rámci nej sa vykonal nižší objem prác na novej výstavbe o 10,4 %. Práce na opravách a údržbe medziročne vzrástli, aj keď len mierne o 0,7 %. Stavebné aktivity v zahraničí sa medziročne zvýšili o 28,3 %.


Poznámka: predbežné údaje, stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail