Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výkony osobnej dopravy sa v októbri prepadli o vyše 53%
Print Mail TW FB WA

Výkony osobnej dopravy sa v októbri prepadli o vyše 53%

Posledná aktualizácia: 16.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 16.12.2020

Nákladnou dopravou sa v SR počas októbra 2020 prepravilo 24,1 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2019 preprava tovaru klesla o 3,1 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol nižší v porovnaní s októbrom 2019 o 2,1 p. b. a dosiahol 57 %. Výkony, v tonokilometroch medziročne klesli o 1,3 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky spolu 40,7 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 38,4 % a výkony v osobokilometroch klesli o 52,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní v októbri 2020 medziročne klesli v bežných cenách o 4,5 %. Zo sezónne očistených údajov sa tržby medzimesačne znížili o 1,6 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (52,6 %). Počet zamestnaných osôb v doprave a skladovaní v októbri medziročne klesol o 2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda bola oproti októbru 2019 vyššia o 0,9 % a dosiahla 1 039 eur. Reálna mzda sa znížila o 0,7 %.

Dáta sú tiež zverejnené v publikácii Aktuálne údaje o doprave 10/2020.

V tejto publikácii sú zverejnené tiež dáta CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA V 3. ŠTVRŤROKU 2020. Ide o štvrťročné výstupy z osobitného výberové zisťovanie v cestnej nákladnej doprave (smernica EU 70/2012), v rámci ktorého sa zisťuje správanie konkrétnych vybraných dopravných prostriedkov počas jedného týždňa. Počas 3. štvrťroka 2020 bolo z databanky vozidiel registrovaných v SR vybraných spolu 3 250 vozidiel podľa právnej formy prevádzkovateľov vozidiel, užitočnej hmotnosti vozidiel a regiónov SR.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výkony osobnej dopravy sa v októbri prepadli o vyše 53% Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail