Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2020
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2020

Posledná aktualizácia: 18.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 18.12.2020

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v novembri oproti októbru klesli o 0,7 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 0,8 %, ťažby a dobývania o 0,6 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,5 %. Vzrástli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,8 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,9 %, chemikálií a chemických produktov o 3 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,3 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,8 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,7 %, dopravných prostriedkov o 0,6 %, potravín nápojov a tabaku o 0,3 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,1 %. Vzrástli ceny kovov a kovových konštrukcií o 1,2 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 0,6 %, výroby strojov a zariadení inde nezaradených a elektrických zariadení zhodne o 0,1 %. Ceny základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov zostali nezmenené.

novembri 2020 v porovnaní s novembrom 2019 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh klesli o 0,1 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,7 %, ťažby a dobývania o 3,2 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 3,6 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny strojov a zariadení inde nezaradených o 3,6 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 3 %, výroby elektrických zariadení o 1,5 %, výrobkov z gumy a plastov a základných farmaceutických výrobkov a prípravkov zhodne o 1,2 %, dopravných prostriedkov o 0,2 %. Klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 29,6 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3,1 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,7 %, kovov a kovových konštrukcií o 2,2 %, chemikálií a chemických produktov o 1,3 %, výroby potravín, nápojov a tabaku o 0,8 % a drevených a papierových výrobkov a tlače o 0,7 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 0,9 %, vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,5 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,5 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 1,8 %, ťažby a dobývania o 0,4 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v októbri oproti septembru klesli o 0,1 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích slu­žieb o 3,9 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 4,2 %, priemyselnej výroby o 0,4 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 2,7 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 0,9 %, dopravných prostriedkov o 0,8 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,6 %, chemikálií a chemických produktov a elek­trických zariadení zhodne o 0,5 % a počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,4 %. Vzrástli ceny výroby strojov a zariadení inde nezaradených o 0,8 %, kovov a kovových konštrukcií o 0,7 %; výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov a ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov a zariadení zhodne o 0,3 %. Ceny výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov a rovnako aj výrobkov z gumy a plastu ostali na úrovni predchádzajúceho mesiaca.

novembri 2020 v porovnaní s novembrom 2019 exportné ceny klesli o 1,3 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 2,4 %, priemyselnej výroby o 1,7 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,6 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,5 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 23,8 %, chemikálií a chemických produktov o 7,3 %, drevených a papierových výrobkov o 5,8 %, výrobkov z gumy a plastu o 2,1 %, kovov a kovových konštrukcií o 1,5 %, textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 1 %, dopravných prostriedkov o 0,8 % a výroby potravín, nápojov a tabaku o 0,7 %. Vzrástli ceny výroby elektrických zariadení o 4,2 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,8 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov; počítačových, elektronických a optických výrobkov zhodne o 1,9 % a výroby strojov a zariadení inde nezaradených o 0,6 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export klesli o 1,1 %, vplyvom nižších cien dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 5,2 %; priemyselnej výroby o 1,3 %. Vzrástli dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,3 %; ťažby a dobývania o 2,5 %.


Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V novembri boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 0,4 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 1,2 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 1,1 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny ovocia a zeleniny o 6,4 %, ceny olejnatých plodov a semien o 6,6 % a ceny strukovín o 7,1 %. Klesli ceny zemiakov o 11,6 % a ceny obilnín o 0,5 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny konzumných slepačích vajec o 4,3 %, ceny jatočných oviec a jahniat o 15,1 % a ceny živých rýb o 1,3 %. Klesli ceny surovej ovčej vlny v pote o 15,6 %, ceny surového kravského mlieka o 1,1 %, ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 2,3 %, ceny jatočných ošípaných o 2,7 % a ceny jatočnej hydiny o 3,5 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 0,5 %, vplyvom nižších cien živočíšnych výrobkov o 1,1 % a nezmenených ceny rastlinných výrobkov.


Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v novembri 2020 oproti októbru vzrástli o 0,1 %. V porovnaní s  novembrom 2019 sa zvýšili o 2,3 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,8 %.


Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v novembri 2020 oproti októbru klesli o 0,1 %. V porovnaní s novembrom 2019 klesli o 1,2 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne klesli o 0,8 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail