Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2020
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2020

Posledná aktualizácia: 17.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.12.2020

V novembri 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,6 %, medzimesačná inflácia hodnotu 0,1 %.

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v novembri 2020 hodnotu 2,1 %.

Medzimesačný HICP 100,1 bol ovplyvnený najmä zvýšením cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,06 percentuálneho bodu), z toho zvýšenie cien novín a časopisov (kladný príspevok 0,03 p. b.); doprava (kladný príspevok 0,04 p. b.), z toho zvýšenie cien dopravných služieb (kladný príspevok 0,06 p. b.); zníženie cien nákupu motorových vozidiel (záporný príspevok -0,01 p. b.), palív a mazadiel (záporný príspevok -0,01 p. b.); nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.);  alkoholické nápoje a tabak (kladný príspevok 0,01 p. b.); reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,01 p. b.).  Naopak, znížili sa ceny v odboroch: potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,01 p. b.), z toho zníženie cien nealkoholických nápojov (záporný príspevok -0,01 p. b.); rozličné tovary a služby (záporný príspevok -0,03 p. b.), z toho zníženie cien ostatných pomôcok a výrobkov pre osobnú starostlivosť (záporný príspevok -0,04 p. b.) a zvýšenie cien kaderníckych služieb (kladný príspevok 0,01 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail