Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2020
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2020

Posledná aktualizácia: 11.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.12.2020Zamestnanosť sa v októbri zvýšila len vo vybraných trhových službách, v ostatných odvetviach došlo k medziročnému poklesu, negatívny vývoj sa naďalej najviac prejavil v ubytovacích a stravovacích službách. Priaznivejší bol vývoj miezd, pokles zaznamenali len v ubytovaní a v stavebníctve.

Zamestnanosť  

Zamestnanosť sa v októbri 2020 v porovnaní s októbrom 2019 zvýšila len vo vybraných trhových službách, aj to len mierne o 0,6 %. Klesla v ubytovaní o 21,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,4 %, stavebníctve o 8,3 %, priemysle o 6 %, veľkoobchode o 5,1 %, maloobchode o 2,3 %, doprave a skladovaní o 2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %. Znížila sa v ubytovaní o 11,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,4 %, priemysle a stavebníctve zhodne o 5,6 %, maloobchode o 3,7 %, veľkoobchode o 3,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,2 %, vybraných trhových službách o 1,3 % a v doprave a skladovaní o 0,7 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v októbri 2020 oproti októbru 2019 vo veľkoobchode o 9,6 % (dosiahla 1 125 eur), maloobchode o 7,6 % (835 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 % (549 eur), vybraných trhových službách o 3,3 % (1 046 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,7 % (1 906 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 2 % (1 068 eur), priemysle o 1,8 % (1 163 eur), doprave a skladovaní o 0,9 % (1 039 eur). Klesla len v ubytovaní o 8 % (717 eur) a v stavebníctve o 0,4 % (766 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v októbri 2020 medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 7,9 %, maloobchode o 5,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,9 %, vybraných trhových službách o 1,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 % a v priemysle o 0,2 %. Klesla najviac v ubytovaní o 9,4 %, znížila sa aj v stavebníctve o 2 % a v doprave a skladovaní o 0,7 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 5,5 % (dosiahla 802 eur), veľkoobchode o 4,8 % (1 072 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,9 % (534 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 % (1 985 eur), vybraných trhových službách o 1,9 % (1 027 eur), stavebníctve o 1,1 % (744 eur) a v priemysle o 0,5 % (1 150 eur). Klesla v ubytovaní o 8,9 % (705 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 % (1 035 eur) a v doprave a skladovaní o 0,2 % (1 011 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 3,4 %, veľkoobchode o 2,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 %. Klesla v ubytovaní o 10,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 %, doprave a skladovaní o 2,2 %, priemysle o 1,5 %, stavebníctve o 0,9 % a vo vybraných trhových službách o 0,1 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov.

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie aktuálnych štatistík.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Indexy zamestnanosti vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0001ms]
Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0201ms]
Indexy nominálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0202ms]
Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0203ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail