Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v októbri 2020
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v októbri 2020

Posledná aktualizácia: 15.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 15.12.2020

Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v októbri 2020 oproti septembru 2020 zvýšili o 0,1 %.1)             

októbri 2020 dosiahli nové objednávky v priemysle objem 4 859,5 mil. eur. V porovnaní s októbrom 2019 sa zvýšili o 2,4 %.


Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
1) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Nové objednávky [pm0002ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v októbri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail