Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2020
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2020

Posledná aktualizácia: 11.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.12.2020
Medziročný pokles tržieb v októbri zrýchlil vo všetkých odvetviach, v stavebníctve výrazne

Tržby odvetví slovenského hospodárstva vplyvom druhej vlny koronakrízy  v októbri zvýšili svoje zaostávanie za úrovňou minulého roka. V priemysle, doprave, ako aj informačno-komunikačnom sektore a vo vybraných trhových službách bolo medziročné zníženie tržieb pod úrovňou 5 %. Výnimkou bolo len stavebníctvo s poklesom o 20,3 %, čo je najviac za posledné štyri roky.

Po septembrovom priaznivom vývoji, kedy tržby vo väčšine hlavných odvetví rástli, čím znižovali svoje medziročné zaostávanie a doťahovali sa na úroveň minulého roka, v októbri svoje mínusové čísla znova zvýšili. Najhoršie sa darilo cestovným agentúram a kanceláriám. Koniec turistickej sezóny sa tak podpísal pod 74,3 %-ný pokles ich tržieb, dosiahli len štvrtinu objemu minuloročných tržieb. Naopak, darilo sa činnostiam herní a stávkových kancelárií, ktorým tržby druhý mesiac po sebe presiahli minuloročný objem o viac ako 25 %.

Vývoj v októbri 2020 v porovnaní so septembrom  2020 1)

Októbrové úrovne tržieb zaostávali za septembrom, najvýraznejšie v stavebníctve o 5 %. Pokles evidovali aj v informáciách a komunikácii  o 1,9 %, či doprave a skladovaní o 1,6 %. Najmenej sa medzimesačne tržby znížili v priemysle, len o 0,6 %.

Vývoj v októbri 2020 v porovnaní s októbrom 2019

Tržby v  priemysle boli v októbri medziročne nižšie o 3 %. Zo 16 sledovaných zložiek - odvetví, resp. špeciálnych zoskupení odvetví, tržby presiahli úroveň minulého roka len v troch. Najvýraznejší pokles zaznamenali vo výrobe koksu a ropných produktov o 29,1 % a dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (o 7,1 %). Väčšina odvetví priemyselnej výroby však mala tržby medziročne nižšie do 8 %. Medziročný nárast tržieb z priemyselnej výroby zaznamenala len výroba dopravných prostriedkov o 1,8 %, rast bol však pomalší ako v septembri (o 4,7 %). Medziročne vyššie tržby dosiahla aj výroba elektrických zariadení o 2,1 %. Aj tu sa oproti predchádzajúcemu mesiacu spomalil nárast. Po šesťmesačnom medziročnom poklese sa prvýkrát zvýšili aj tržby v dodávke vody a odpadoch o 0,6 %.

Zintenzívnil sa pokles tržieb v stavebníctve, októbrový prepad o 20,3 % bol najväčší za posledné štyri roky (od októbra 2016). Tržby v stavebníctve pritom po raste zo začiatku roka klesli už ôsmy mesiac po sebe.

Tržby v doprave a skladovaní 2) sa v októbri znížili v bežných cenách o 4,5 %, pokles sa tak po septembrovom znížení o 1,3 % znova prehĺbil.  Celkový vývoj najviac ovplyvnil medziročný pokles v skladových a po­moc­ných činnostiach v doprave o 7,5 %, čo však bolo za posledných osem mesiacov najmenej. Znížili sa aj tržby v leteckej doprave a po dvojmesačnom raste znova klesli aj tržby v pozemnej doprave a doprave potrubím.

Šiesty mesiac po sebe klesli aj tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3), rovnako ako aj v ostatných odvetviach hospodárstva, sa po septembrovom zlepšení tržby v októbri znížili výraznejšie o 4,3 %. Pod pokles sa podpísalo hlavne medziročné zníženie tržieb v dvoch najvýznamnejších činnostiach, a to v počítačovom programovaní a v telekomunikáciách.

Tržby vo vybraných trhových službách 4) sa v októbri medziročne znížili o 5 %. Najväčší prepad tržieb naďalej pretrvával v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, v októbri dosiahli len štvrtinu objemu tržieb minulého roka. Darilo sa herniam a stávkovým kanceláriám, tržby druhý mesiac po sebe presiahli minuloročný objem o viac ako štvrtinu, v októbri sa zvýšili o 25,3 %.  

Vývoj za desať mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Za desať mesiacov roku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 11,8 %, pričom najväčší pokles zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 16,5 %.

V stavebníctve sa tržby za desať mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížili o 12,5 %.

doprave a skladovaní sa tržby medziročne znížili o 9,5 %, pričom pokles bol, s výnimkou poštových služieb a služieb kuriérov, vo všetkých činnostiach.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach klesli o 0,2 % vplyvom poklesu vo väčšine činností, rast si udržali len v počítačovom programovaní o 4,7 %.

Vo vybraných trhových službách tržby od začiatku roka do konca októbra medziročne klesli o 5,7 %, pokles najviac ovplyvnili nižšie tržby v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, pokles pritom už prekročil hranicu 60 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]
Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]
Informácie a komunikácia (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ik0001ms]
Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]
Indexy tržieb za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach [od0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail