Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 28.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.10.2021Indikátor dôvery v priemysle v októbri poklesol o 5,4 p. b. (percentuálny bod - p. b.) na hodnotu -4,7 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele a to pokles objednávok, rast zásob a pokles očakávanej produkcie.

Trend priemyselnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol o 18 p. b. na hodnotu -35, čo je najnižšia hodnota od júna 2020. Pokles bol zaznamenaný hlavne vo výrobe elektrických zariadení, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií a potravín. Konjunkturálne saldo objednávok sa znížilo o 4 p. b. na hodnotu -4. Zníženie objednávok bolo zaznamenané hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov, strojov a zariadení i. n. a elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa krajov v Košickom a Prešovskom kraji. Zvýšenie objednávok uviedli hlavne respondenti vo výrobe textilu a odevov a drevených a papierových výrobkov. Saldo objednávok na export zaznamenalo pokles a to o 4 p. b. na hodnotu -1. Pokles bol zaznamenaný vo výrobe strojov a zariadení i. n. a kovov a kovových výrobkov. Naopak rast bol najmä v chemickom priemysle. Saldo zásob hotových výrobkov v októbri v porovnaní so septembrom sa zvýšilo o 7 p. b. na hodnotu 28, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od januára 1997. Rast stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Naopak, zásoby sa znížili najmä v chemickom priemysle a vo výrobe textilu a odevov. Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v októbri oproti septembru znížilo o 5 p. b. na hodnotu 18. Najväčšími pesimistami sú respondenti vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, elektrických zariadení a strojov a zariadení i. n.; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Saldo očakávaných cien priemyselných výrobkov na nasledujúce trojmesačné obdobie sa oproti septembru zvýšilo o 10 p. b. na hodnotu 21. Zvýšenie cien očakávajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a dopravných prostriedkov. Ceny sa budú znižovať najmä v chemickom priemysle. Vo vývoji zamestnanosti sa situácia oproti minulému mesiacu zmenila, keď saldo pokleslo o 10 p. b. na hodnotu 1. Zníženie zamestnanosti predpokladajú hlavne vo výrobe elektrických zariadení a drevených a papierových výrobkov; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa krajov v Trnavskom a Prešovskom kraji. Naopak, zvýšenie zamestnanosti sa očakáva najmä v chemickom priemysle.

Pri hodnotení faktorov obmedzujúcich rast priemyselnej produkcie uviedlo 34 % respondentov nedostatok výrobných zariadení a surovín, 33 % nedostatočný dopyt, 31 % nedostatok zamestnancov a 17 % nedostatok financií. Žiadne obmedzujúce faktory nepociťuje 18 % respondentov. Produkčná kapacita vzrástla o 1 p. b. na hodnotu 11. Väčšina respondentov považuje svoju súčasnú produkčnú kapacitu za dostatočnú. Na základe objednávok majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na 5 mesiacov, pričom najväčšia zásoba práce je vo výrobe elektrických zariadení a ostatných nekovových výrobkov. Priemyselné firmy využívajú výrobné kapacity v priemere na 82 %. V posledných troch mesiacoch bol podľa odpovedí respondentov dopyt po produkcii na základe nových objednávok rastúci, celkové saldo sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšilo o 1 bod. Najväčší rast bol vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a strojov a zariadení i. n. V porovnaní s minulým štvrťrokom sa znížilo saldo očakávaného exportu o 31 bodov. Pokles objednávok na export očakávajú respondenti hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov a dopravných prostriedkov. Podľa výsledkov prieskumu sa pozícia podnikov v domácom konkurenčnom prostredí oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížila, keď saldo kleslo o 10 p. b.. Na zahraničných trhoch v rámci EÚ saldo pokleslo o 2 p. b. na hodnotu -1 a na trhoch mimo EÚ vzrástlo saldo o 12 p. b.

Celkové údaje sú sezónne očistené a údaje podľa odvetví nie sú sezónne očistené, preto môže dôjsť k neštandardnému vývoju v porovnaní týchto ukazovateľov a k situácií v ktorej sa momentálne nachádzame.

Poznámka: V októbri 2021 sa zúčastnilo prieskumu 725 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.
Hodnoty indikátora dôvery v priemysle a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob hotových výrobkov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail