Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2020
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2020

Posledná aktualizácia: 27.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 27.01.2021

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemskodecembri 2020 oproti novembru vzrástli o 0,4 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 0,8 %, priemyselnej výroby o 0,7 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,2 %. Klesli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,3 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,9 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,1 %. Klesli ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 1,6 %, výroby kovov a kovových konštrukcií o 0,9 %, výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,8 %, výroby drevených a papierových výrobkov a tlače o 0,3 %; výroby elektrických zariadení; strojov a zariadení inde nezaradených; ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov zhodne o 0,1 %. Ceny výroby potravín nápojov a tabaku; základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov; počítačových, elektronických a optických výrobkov; dopravných prostriedkov zostali nezmenené.

decembri 2020 v porovnaní s decembrom 2019 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 0,4 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3,2 % a ťažby a dobývania o 1,8 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 2,6 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 27,8 %, chemikálií a chemických produktov o 3,6 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3,2 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,5 %, kovov a kovových konštrukcií o 2,3 %, výroby drevených papierových výrobkov a tlače o 1,4 % a výroby potravín, nápojov a tabaku o 1,2 %. Vzrástli ceny výroby elektrických zariadení o 3,7 %, výroby strojov a zariadení inde nezaradených o 3,5 %, výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,3 %; výroby základných far­maceutických výrobkov a prípravkov; výrobkov z gumy a plastov zhodne o 1,1 % a výroby dopravných prostriedkov o 0,6 %.

V priemere od začiatku roka 2020 oproti rovnakému obdobiu roka 2019 vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 0,8 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,4 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,6 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 1,9 % a ťažby a dobývania o 0,2 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v decembri 2020 oproti novembru vzrástli o 0,7 %. Vzrástli ceny priemyselnej výroby o 0,7 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,9 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,8 % a ťažby a dobývania o 0,6 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 7 %, kovov a kovových konštrukcií o 1,3 %, elek­trických zariadení o 1,1 %, potravín, nápojov a tabaku; ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov a zariadení; výrobkov z gumy a plastu zhodne o 1 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,8 %, výroby strojov a zariadení inde nezaradených o 0,7 %, chemikálií a chemických produktov o 0,3 % a dopravných prostriedkov o 0,1 %. Klesli ceny výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov; výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov zhodne o 0,1 %. Ceny výroby drevených a papierových výrobkov a tlače ostali na úrovni predchádzajúceho mesiaca.

decembri 2020 v porovnaní s decembrom 2019 exportné ceny klesli o 0,9 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 2,9 %, priemyselnej výroby o 1,4 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1 %. Vzrástli ceny dodávky elektri­ny, ply­nu, pary a studeného vzduchu o 10 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 19,3 %, výroby chemikálií a chemických produktov o 7,1 %, výroby drevených a papierových výrobkov o 6,1 %, výrobkov z gumy a plastu; výroby potravín, nápojov a tabaku zhodne o 1,3 %, výroby dopravných prostriedkov o 1,2 %, výroby textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 0,9 % a výroby kovov a kovových konštrukcií o 0,8 %. Vzrástli ceny výroby elektrických zariadení o 4,5 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 3,5 %, výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,6 %, výroby strojov a zariadení inde nezaradených o 2,1 % a výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,6 %.

V priemere od začiatku roka 2020 oproti rovnakému obdobiu roka 2019 ceny priemyselných výrobcov pre export klesli o 1,1 % vplyvom nižších cien dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 4,9 %; priemyselnej výroby o 1,3 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,8 % a ťažby a dobývania o 2 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V decembri 2020 boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne nižšie o 0,2 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 2,1 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 3,9 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny olejnatých plodov a semien o 7,9 % a ceny obilnín o 3,4 %. Klesli ceny zemiakov o 14 % a ceny ovocia a zeleniny o 1,4 %. Ceny strukovín ostali nezmenené.

Zo živočíšnych výrobkov klesli ceny surovej ovčej vlny v pote o 30 %, jatočnej hydiny o 9,1 %, jatočných ošípaných o 4,9 %, hovädzieho dobytka vrátane teliat o 2,3 %, konzumných slepačích vajec o 1,5 % a ceny surového kravského mlieka o 0,4 %. Zvýšili sa ceny živých rýb o 2,9 % a ceny jatočných oviec a jahniat o 0,4 %.

Od začiatku roka 2020 vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 0,4 % vplyvom vyšších cien živočíšnych výrobkov o 0,7 % a rastlinných výrobkov o 0,2 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v decembri 2020 oproti novembru vzrástli o 0,6 %. V porovnaní s decembrom 2019 sa zvýšili o 2,7 %. V priemere od začiatku roka 2020 ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,9 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v decembri 2020 oproti novembru vzrástli o 0,7 %. V porovnaní s decembrom 2019 klesli o 1,1 %. V priemere od začiatku roka 2020 ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne klesli o 0,8 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail