Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v novembri 2020
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v novembri 2020

Posledná aktualizácia: 11.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.01.2021

Stavebníctvo v novembri výrazne zmiernilo prepad, inžinierske stavby po mesiacoch poklesu udržali medziročný objem

 Pokles stavebnej produkcie sa v novembri 2020 spomalil na jednocifernú hodnotu, čo je druhý najlepší výsledok sektora od vlaňajšieho marca, keď stavebníctvo začala ovplyvňovať pandémia nového koronavírusu.

Stavebná produkcia realizovaná na Slovensku v novembri 2020 bola medziročne nižšia o 9 %, tempo poklesu bolo najpomalšie za posledných osem mesiacov a objem stavebnej produkcie dosiahol najvyššiu tohtoročnú hodnotu 534,5 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 7 % vyššia ako v októbri 2020. Výrazne sa zmiernil prepad produkcie realizovanej na domácom trhu, ktorý bol medziročne nižší o 10,7 %, čo je najmiernejší pokles za výkonmi roku 2019 od nástupu pandémie Covid - 19 , teda od marca 2020.

Oproti októbru sa znížilo tempo poklesu obidvoch zložiek domácej stavebnej produkcie. Objem prác na novej výstavbe vrátane rekonštrukcií a modernizácií bol v novembri medziročne nižší o 7,4 % a  pri opravách a údržbe o 18,6 %. Októbrový prepad u obidvoch zložiek presahoval 20 %. Na celkovej stavebnej produkcii sa produkcia na domácom trhu podieľala 93 %, v rámci nej takmer tri štvrtiny tvorila nová výstavba. 

Z hľadiska výrobného zamerania sa znížil objem prác na pozemných stavbách (budovy) medziročne o 15,9 %, čo bol najmiernejší pokles za posledné štyri mesiace. Na tuzemskej produkcii tvorili stavebné práce na budovách takmer dvojtretinový podiel. Zvyšok tvorili inžinierske stavby, ktorých vývoj bol v novembri mimoriadne priaznivý. Po siedmich mesiacoch poklesu sa produkcia v segmente, kde okrem iného patrí aj výstavba diaľnic, udržala na úrovni predchádzajúceho roka, objem prác bol medziročne vyšší o 0,1 %. 

Oproti novembru roku 2019 sa zvýšila výroba realizovaná slovenskými stavebnými firmami v zahraničí o 22,4 %. Z celkového objemu stavebnej produkcie tvorili práce v zahraničí 7 %.

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2020 dosiahla stavebná produkcia 4,7 mld. eur, oproti rovnakému obdobiu roku 2019 bola nižšia o 12,6 %. Práce stavebných firiem v tuzemsku medziročne klesli o 13,8 %, zvýšila sa ich aktivita v zahraničí, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola vyššia o 7 %. V štruktúre tuzemskej produkcie dominantná nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií bola medziročne nižšia o 13,6 %, opravy a údržba klesli o 15,9 %.


Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).
Počet pracovných dní bol v novembri 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 zhodný a od začiatku roka o 1 deň nižší.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v novembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail