Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2022
Print Mail TW FB WA

Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2022

Posledná aktualizácia: 03.01.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 03.01.2023

K 30. septembru 2022 mala Slovenská republika 5 431 344 obyvateľov.

V 3. štvrťroku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 14 193 živých detí a zomrelo 13 757 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak predstavoval 436 osôb.

Zahraničnou migráciou stratila Slovenská republika 154 osôb (prisťahovalo sa 1 357 a vysťahovalo sa 1 511 osôb) .

Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 282 osôb.

Údaje sú predbežné, v priebehu roka sa aktualizujú až do ukončenia ročného spracovania.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail