Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2019

Posledná aktualizácia: 15.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.05.2019

Spotrebiteľské ceny v apríli v porovnaní s marcom v úhrne vzrástli o 0,2 %. Zvýšili sa ceny v odboroch odevy a obuv o 1,2 %; rekreácia a kultúra o 0,9 %; zdravotníctvo; doprava zhodne o 0,5 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,4 %; reštaurácie a hotely; rozličné tovary a služby  zhodne o 0,2 %; potraviny a nealkoholické nápoje; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; vzdelávanie zhodne o 0,1 %. Klesli ceny alkoholických nápojov a tabaku o 1,5 %. Na marcovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Ceny potravín ovplyvnilo zvýšenie cien zeleniny (vrátane zemiakov) o 2,9 %; rýb o 0,7 %; mäsa o 0,5 %; chleba a obilnín o 0,4 %. Znížili sa ceny ovocia o 2,4 %; olejov a tukov o 2,2 %; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 1 %; mlieka, syrov a vajec o 0,9 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,8 %. Vzrástli ceny nealkoholických nápojov o 1 % (kávy, čaju a kakaa o 1,6 %, minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 0,6 %).

Zvýšenie cien zeleniny ovplyvnili vyššie ceny bielej kapusty o 19,7 %, zemiakov o 10 %, petržlenu o 8,2 %, papriky o 6,4 %, zeleru o 6,2 %, paradajok o 4,4 %, karotky o 2,7 %, cibule o 0,5 %. Znížili sa ceny karfiolu o 10 %, šalátových uhoriek o 4,6 %, cesnaku o 0,5 %. Vyššie ceny mäsa spôsobil rast cien bravčového mäsa o 5,3 %, hovädzieho mäsa o 1,1 %, hydiny o 0,2 %. Znížili sa ceny údenín o 0,8 %. Na zníženie cien ovocia vplývali nižšie ceny stolového hrozna o 10,7 %, banánov o 6,1 %, jabĺk o 3,5 %, pomarančov o 1,3 %. Zvýšili sa ceny mandarínok o 5,3 %, citrónov o 3,8 %, kiwi o 2,3 %.

Pokles cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobili nižšie ceny alkoholických nápojov o 2,9 % (vína o 3,8 %, piva o 3,3 %, destilátov o 1,9 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Rast cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili vyššie ceny obuvi o 1,4 %; odievania o 1,1 %.  

Na zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá vplýval rast cien služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,5 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,4 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; zberu smetí; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia; tepelnej energie zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; dodávky vody; odvádzania odpadových vôd; elektriny; plynu; pevných palív.

Vyššie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnilo zvýšenie cien tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,7 %; domácich spotrebičov; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť zhodne o 0,4 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín; nástrojov a náradia pre dom a záhradu zhodne o 0,3 %. Nezmenili sa ceny bytových textílií. 

Zvýšenie cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnili vyššie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,8 % (farmaceutických výrobkov o 0,8 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,4 %, nezmenili sa ceny ostatných zdravotníckych výrobkov). Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny ambulantných služieb (nezmenili sa ceny lekárskych služieb, služieb zubných lekárov, vzrástli ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu o 0,1 %); nemocničných služieb.

Rast cien v doprave spôsobilo zvýšenie cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 2,6 % (vzrástli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 3,3 %, údržby a opráv o 0,5 %, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,4 %, klesli ceny náhradných dielov a príslušenstva o 0,5 %); nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (bicyklov o 1,2 %, nových motorových vozidiel o 0,1 %). Znížili sa ceny dopravných služieb o 2,3 % (leteckej osobnej dopravy o 18,2 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,5 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy).

V odbore pošty a spoje na marcovej úrovni zostali ceny poštových; telefónnych služieb. Vzrástli ceny telefónnych zariadení o 0,2 %.

Na vyššie ceny v odbore rekreácia a kultúra vplýval rast cien novín, kníh a kancelárskych potrieb o 1,6 %; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 1,4 %; rekreačných služieb a kultúry o 1,1 %; organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,2 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,1 %. Nezmenili sa ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky.

Zvýšenie cien v odbore vzdelávanie spôsobili vyššie ceny vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,6 % (poplatok za jazykový kurz o 1,2 %); predprimárneho a primárneho vzdelávania o 0,1 % (školné v materskej škole o 0,1 %). Nezmenili sa ceny sekundárneho; terciárneho vzdelávania.

Vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnilo zvýšenie cien stravovacích služieb o 0,3 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,4 %, úhrada za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,3 %, nezmenili sa ceny v závodných jedálňach); ubytovacích služieb o 0,2 %.

Rast cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnili vyššie ceny sociálnej ochrany o 0,4 % (úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,5 %, úhrada v zariadení sociálnych služieb o 0,4 %, úhrada v dennom stacionári o 0,1 %); osobnej starostlivosti; osobných doplnkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,3 %. Klesli ceny poistenia o 0,2 % (znížili sa ceny poistenia v súvislosti s bývaním o 1 %, poistenia v súvislosti so zdravím o 0,2 %, zvýšili sa ceny povinného zmluvného poistenia motorového vozidla o 0,3 %). Nezmenili sa ceny finančných služieb inde neklasifikovaných; ostatných služieb inde neklasifikovaných.

apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %; reštaurácie a hotely o 3,6 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 2,9 %; rozličné tovary a služby o 2,7 %; zdravotníctvo o 2,4 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,8 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %; rekreácia a kultúra o 1,4 %; vzdelávanie o 1 %; pošty a spoje o 0,8 %; odevy a obuv o 0,6 %. Klesli ceny v doprave o 1,6 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %.

Index spotrebiteľských cien v apríli oproti marcu vzrástol v domácnostiach zamestnancov, domácnostiach dôchodcov a nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,3 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail