Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2019

Posledná aktualizácia: 10.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 10.05.2019

 

Zamestnanosť  

marci 2019 v porovnaní s marcom 2018 vzrástla zamestnanosť v stavebníctve o 9,3 %, ubytovaní o 8,5 %, vybraných trhových službách o 7,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 % a v priemysle o 0,5 %. Klesla vo veľkoobchode o 2,2 % a v maloobchode o 2 %.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 8,3 %, stavebníctve o 8,2 %, vybraných trhových službách o 7,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a v doprave a skladovaní zhodne o 4,3 % a v priemysle o 0,7 %. Znížila sa v maloobchode o 1,8 % a vo veľkoobchode o 1,4 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v marci 2019 oproti marcu 2018 vo vybraných trhových službách o 12,2 % (dosiahla 1 044 eur), veľkoobchode o 9,1 % (1 039 eur), doprave a skladovaní o 8,8 % (991 eur), stavebníctve o 7,4 % (727 eur), priemysle o 6,2 % (1 143 eur), ubytovaní o 6 % (756 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 % (491 eur), maloobchode o 5,1 % (747 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 % (1 020 eur). Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 1,9 % (2 184 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v marci 2019 medziročne vzrástla vo vybraných trhových službách o 9,3 %, veľkoobchode o 6,2 %, doprave a skladovaní o 5,9 %, stavebníctve o 4,6 %, priemysle o 3,4 %, ubytovaní o 3,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %, maloobchode o 2,3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 %. Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 %.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila vo veľkoobchode o 9,9 % (dosiahla 1 019 eur), doprave a skladovaní o 9,3 % (977 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 8,5 % (1 034 eur),  vybraných trhových službách o 8,4 % (992 eur), ubytovaní o 8,2 % (748 eur),  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 % (496 eur), priemysle o 7,2 % (1 116 eur), stavebníctve o 7 % (707 eur), maloobchode o 6,2 % (737 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,2 % (1 970 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo veľkoobchode o 7,3 %, doprave a skladovaní o 6,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 6 %, vybraných trhových službách o 5,9 %, ubytovaní o 5,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, priemysle o 4,7 %, stavebníctve o 4,5 % a v maloobchode o 3,7 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 1,2 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail