Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2021

Posledná aktualizácia: 28.04.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 28.04.2021

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko marci oproti februáru vzrástli o 0,5 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 1,6 %, priemyselnej výroby o 1,5 % a dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1 %. Klesli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,1 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 12,6 %, chemikálií a chemických produktov o 9,4 %, kovov a kovových konštrukcií strojov o 2,1 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,6 %, potravín nápojov a tabaku o 0,4 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 0,3 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov; výrobkov z gumy a plastu zhodne o 0,2 %, drevených a papierových výrobkov a tlače; základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov; dopravných prostriedkov zhodne o 0,1 %. Klesli ceny strojov a zariadení inde nezaradených o 0,4 % a elektrických zariadení o 0,2 %.

marci 2021 v porovnaní s marcom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh klesli o 0,4 %. Znížili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 5,4 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 4,1 % a priemyselnej výroby o 0,1 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny chemikálií a chemických produktov o 17 %, výroby elektrických zariadení o 6,8 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 5,3 %, kovov a kovových konštrukcií o 2,9 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,1 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 1,7 % a výrobkov z gumy a plastov o 0,9 %. Klesli ceny strojov a zariadení inde nezaradených o 3,8 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 3,5 %, dopravných prostriedkov o 2,9 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,7 %, potravín, nápojov a tabaku o 2 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,6 %.

V priemere od začiatku roka 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesli ceny priemyselných výrobcov o 0,7 % vplyvom zníženia cien priemyselnej výroby o 1,6 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 4,3 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3,6 % a dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,2 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v marci oproti februáru vzrástli o 1,5 %. Zvýšili sa ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 2 %, priemyselnej výroby o 1,5 % a dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,4 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 0,4 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 8,5 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 7 %, kovov a kovových konštrukcií o 3,1 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 1,1 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 1 %, výrobkov z gumy a plastu; výroby dopravných prostriedkov zhodne o 0,7 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov a zariadení o 0,6 %, elektrických zariadení o 0,5 % a počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,4 %. Ceny výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov ostali nezmenené. Klesli ceny potravín, nápojov a tabaku a ceny základných farmaceutických výrobkov a prípravkov zhodne o 0,2 %.

marci 2021 v porovnaní s marcom 2020 exportné ceny vzrástli o 0,4 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 5,2 % a priemyselnej výroby o 0,8 %. Klesli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 % a dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 4,2 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny chemikálií a chemických produktov o 9,5 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7,3 %, kovov a kovových konštrukcií o 6,2 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 5,6 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 5,1 %, elektrických zariadení o 3,1 % a výrobkov z gumy a plastu o 2 %. Znížili sa ceny drevených a papierových výrobkov o 3,8 %, dopravných prostriedkov o 2,9 %, výroby potravín, nápojov a tabaku; strojov a zariadení inde nezaradených o 1,9 %, textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 1 % a základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,5 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export klesli o 0,9 % vplyvom zníženia cien dodávok elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,6 %, dodávok vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 2,5 % a priemyselnej výroby o 0,8 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 1,1 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V marci boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 2,9 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 9,9 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 2,1 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny obilnín o 17,3 %, olejnatých plodov a semien o 16,8 %, strukovín o 9,6 % a ovocia a zeleniny o 1,7 %. Klesli ceny zemiakov o 19,3 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa znížili ceny surovej ovčej vlny v pote o 28,6 %, jatočných ošípaných o 8,5 %, živých rýb o 0,3 %, surového kravského mlieka o 1 % a ceny jatočnej hydiny o 2,4 %. Zvýšili sa ceny jatočných oviec a jahniat o 5,5 % a ceny konzumných slepačích vajec o 3,4 %. Ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat ostali v marci medziročne nezmenené.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 1,4 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 6,5 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 2,9 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v marci oproti februáru ostali nezmenené. V porovnaní s marcom 2020 klesli o 2,6 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne klesli o 2,3 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v marci oproti februáru vzrástli o 1,6 %. V porovnaní s marcom 2020 vzrástli o 3 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 0,6 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail