Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 14.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 14.08.2019

2. štvrťroku 2019 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s 2. štvrťrokom 2018 o 1,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 2. štvrťroku 2018 o 2,5 % a oproti 1. štvrťroku 2019 o 0,4 %. 2) 

V bežných cenách sa v 2. štvrťroku 2019 vytvoril HDP v objeme 23 692,1 mil. eur, čo predstavuje nárast o 4,6 % oproti 2. štvrťroku 2018.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 451 tis. osôb. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2018 vzrástla o 1,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 2. štvrťroku 2018 o 1,5 % a oproti 1. štvrťroku 2019 o 0,3 %. 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019. Spresnené výsledky budú zverejnené 6. septembra 2019 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).


Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 201
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

 

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail