Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva vo 4. štvrťroku 2018

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 07.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 07.03.2019

 

 

Vo 4. štvrťroku 2018 sa priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zvýšila o 5,8 % a dosiahla 1 101 eur. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,5 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,2 %.  

Graf - Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 4. štvrťroku 2018      

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví informácie a komunikácia (1 975 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1 856 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 806 eur). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (657 eur), ostatných činnostiach (733 eur) a v stavebníctve (756 eur).

V porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 priemerná nominálna mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie v umení, zábave a rekreácii (o 9,2 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 8,7 %) a v dodávke vody (o 8,3 %).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo 4. štvrťroku 2017 v príspevkových organizáciách o 7,2 % na 1 217 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 6,4 % na 1 307 eur, rozpočtových organizáciách o 5,8 % na 1 218 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 2,1 % na 794 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 358 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 874 eur v Prešovskom kraji do 1 048 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako vo 4. štvrťroku 2017 s najvyšším prírastkom o 8,8 % v Košickom kraji. 

V roku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 1 013 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,2 %, reálna mzda vzrástla o 3,6 %. Rast nominálnej mzdy bol o 1,6 p. b. rýchlejší ako v minulom roku.


Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy zamestnancov u živnostníkov
p. b. percentuálny bod

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [pr0204qs, pr0205qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail