Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 05.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 05.12.2019


Investičná aktivita sa vyvíja pozitívne, od začiatku roka bola najvyššia na úrovni 9,6 %

V 3. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu objem 7 077,9 mil. eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 5 274,2 mil. eur a zmena stavu zásob 1 803,7 mil. eur. Oproti 3. štvrť-roku  2018 vzrástla tvorba hrubého kapitálu o 9,6 % a tvorba hrubého fixného kapitálu o 7,8 %.

Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 7,4 % v hodnote 5 542,5 mil. eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku sa zvýšil o 8 % na 586,8 mil. eur.

Na medziročnom raste investičnej aktivity sa podieľali najmä vyššie investície vo finančných korporáciách, ich objem vzrástol o 40,6 %. Viac prostriedkov sa investovalo aj v nefinančných korporáciách o 14,6 %, v domácnostiach o 9,5 % a v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 0,4 %.  Menej investícií smerovalo do verejnej správy o 18,8 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií (63,6 %) bol v nefinančných korporáciách.

Rástli investície do všetkých druhov aktív. Najviac sa zvýšili kapitálové výdavky do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 10,3 %, v tom do dopravných prostriedkov o 8,4 %, do ostatných strojov a zariadení o 10,9 %. Viac finančných prostriedkov sa vynaložilo aj do stavebných investícií o 4,3 %, v tom do budov na bývanie o 1,3 % a ostatných stavieb o 6,1 %. Hodnota investícií na obstaranie produktov duševného vlastníctva sa zvýšila o 11,3 % a na kultivované biologické zdroje o 9,7 %.

Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2019 oproti stavu na začiatku roka 2019 výrazne zvýšil o 2 984,1 mil. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob tovaru o 1 372,4 mil. eur, nedokončenej výroby o 1 113,8 mil. eur a výrobkov a zvierat o 558,7 mil. eur. Poklesli len zásoby materiálu o 60,8 mil. eur.

V 1. až 3. štvrťroku 2019 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 17 041,9 mil. eur, v tom objem hrubého fixného kapitálu 14 057,8 mil. eur a zmena stavu zásob 2 984,1 mil. eur. Oproti 1. až 3. štvrťroku 2018 vzrástla tvorba hrubého kapitálu o 6,4 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 3,6 %.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube [nu0002qs, nu0004qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail