Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2019
Print Mail TW FB WA

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2019

Last update: 09.12.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Obyvateľstvo a migrácia
Publish Date: 06.03.2020

K 31. decembru 2019 mala Slovenská republika 5 457 873 obyvateľov.

V roku 2019 sa v Slovenskej republike narodilo 57 054 živých detí a zomrelo 53 234 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 3 820 osôb.

Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 3 632 osôb (prisťahovalo sa 7 016 a vysťahovalo sa 3 384 osôb).

Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 7 452 osôb.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail