Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2018

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 15.01.2019
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.01.2019

Spotrebiteľské ceny v decembri v porovnaní s novembrom v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny v odboroch doprava o 3,5 %; alkoholické nápoje a tabak; odevy a obuv zhodne o 0,2 %; potraviny a nealkoholické nápoje; rekreácia a kultúra zhodne o 0,1 %. Zvýšili sa ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 0,8 %; reštaurácie a hotely o 0,3 %; nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,2 %. Na novembrovej úrovni zostali ceny v zdravotníctve; za pošty a spoje; vzdelávanie; rozličné tovary a služby.

Vyššie ceny potravín o 0,1 % ovplyvnilo zvýšenie cien zeleniny (vrátane zemiakov) o 5,3 %; chleba a obilnín o 1,4 %; mlieka, syrov a vajec o 0,1 %. Klesli ceny ovocia o 3,5 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 3,2 %; olejov a tukov o 0,7 %; mäsa o 0,2 %. Nezmenili sa ceny rýb. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 2 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 4,1 %, vzrástli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,9 %).

Rast cien zeleniny ovplyvnili vyššie ceny karfiolu o 57,5 %, paradajok o 14,7 %, cibule o 9,4 %, zemiakov o 8,7 %, šalátových uhoriek o 3,8 %, zeleru o 2,5 %, petržlenu o 2,1 %, papriky o 1,4 %, bielej kapusty o 0,2 %. Klesli ceny cesnaku o 3,5 %, karotky o 2,8 %. Na nižšie ceny ovocia vplývalo zníženie cien mandarínok o 17,5 %, citrónov o 14,5 %, pomarančov o 12,8 %, kiwi o 10,9 %, banánov o 7 %, jabĺk o 3 %. Zvýšili sa ceny stolového hrozna o 45,9 %. Pokles cien mäsa spôsobili nižšie ceny údenín  o 0,8 %, hydiny o 0,2 %. Zvýšili sa ceny bravčového mäsa o 0,4 % a hovädzieho mäsa o 0,2 %. 

Zníženie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnili nižšie ceny alkoholických nápojov o 0,4 % (klesli ceny vína o 1,6 %, destilátov o 0,7 %, vzrástli ceny piva o 0,8 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Nižšie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnilo zníženie cien obuvi o 0,5 %; odievania o 0,1 %.  

Zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá ovplyvnil rast cien plynu o 5,8 %; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia o 0,2 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; pevných palív zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; materiálov na údržbu a opravu obydlia; služieb na údržbu a opravu obydlia; dodávky vody; zberu smetí; odvádzania odpadových vôd; elektriny; tepelnej energie.

Na rast cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti vplývali vyššie ceny tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,6 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,2 %; domácich spotrebičov o 0,1 %. Znížili sa ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,7 %; bytových textílií  o 0,6 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,1 %. 

V odbore zdravotníctvo na novembrovej úrovni zostali ceny nemocničných služieb. Zvýšili sa ceny ambulantných služieb o 0,5 % (služieb zubných lekárov o 0,7 %, nezmenili sa ceny lekárskych služieb, služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba). Klesli ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,1 % (znížili sa ceny farmaceutických výrobkov o 0,1 %, vzrástli ceny ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,6 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,1 %).

Pokles cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny dopravných služieb o 4,8 % (leteckej osobnej dopravy o 25,7 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,4 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 3,7 % (klesli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 4,7 %, vzrástli ceny ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,6 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,3 %, údržby a opráv o 0,2 %); nákupu dopravných prostriedkov o 1,3 % (ojazdených motorových vozidiel o 2,2 %, nových motorových vozidiel o 0,2 %).

V odbore pošty a spoje na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny poštových; telefónnych služieb. Klesli ceny mobilných telefónnych zariadení o 0,3 %.

Zníženie cien v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnili nižšie ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,6 %; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,4 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,1 %. Zvýšili sa ceny rekreačných služieb a kultúry o 0,2 %; novín, kníh a kancelárskych potrieb; organizovaných dovolenkových zájazdov zhodne o 0,1 %. 

V odbore vzdelávanie na úrovni minulého mesiaca zostali ceny predprimárneho, primárneho; sekundárneho; terciárneho vzdelávania; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne. 

 Zvýšenie cien v odbore reštaurácie a hotely spôsobil rast cien stravovacích služieb o 0,3 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,4 %, nezmenili sa ceny v závodných jedálňach, úhrada za stravu v jedálňach pre dôchodcov); ubytovacích služieb o 0,2 %.

V odbore rozličné tovary a služby na novembrovej úrovni zostali ceny osobnej starostlivosti; sociálnej ochrany; poistenia (znížili sa ceny povinného zmluvného poistenia motorového vozidla o 0,2 %); finančných služieb inde neklasifikovaných; ostatných služieb inde neklasifikovaných. Klesli ceny osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,2 %. 

decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,9 %. Vzrástli ceny v odboroch reštaurácie a hotely o 4 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 3,2 %; rozličné tovary a služby o 2,7 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; zdravotníctvo zhodne o 1,9 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,6 %; odevy a obuv o 1,4 %; pošty a spoje o 1,1 %; vzdelávanie o 1 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 0,9 %; doprava o 0,5 %; rekreácia a kultúra o 0,4 %.

priemere za rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %.

Index spotrebiteľských cien v decembri oproti novembru klesol v domácnostiach zamestnancov o 0,2 %, vzrástol v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 1,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,1 %.

priemere za rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov a za domácnosti dôchodcov zhodne o 2,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,4 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail