Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júli 2019

Stavebná produkcia v júli 2019

Posledná aktualizácia: 10.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.09.2019

Produkcia v stavebníctve v júli 2019 klesla druhý mesiac po sebe. Oproti júlu 2018 bola nižšia o 7 %, čo bol najvýraznejší medziročný pokles od februára 2017. Celková produkcia dosiahla objem 514,4 mil. eur. Nižšia bola produkcia aj v medzimesačnom porovnaní, oproti júnu 2019 po zohľadnení sezónnych vplyvov klesla o 2 %.

Výrazne sa znížila produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku, medziročne o 9,2 % a dosiahla 480,9  mil. eur. Vývoj produkcie ovplyvnil predovšetkým nižší objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 13 % (v štruktúre tuzemskej produkcie tvorila 70,1 %). Medziročne menej prác bolo realizovaných aj na opravách a údržbe o 2,9 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa znížili práce na inžinierskych stavbách o 21,1 %, medziročne nižšia bola aj výstavba na budovách o 1,2 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 65 %, inžinierske stavby sa podieľali 35 %.

Priaznivo sa vyvíjala produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, v júli 2019 vzrástla o 43,2 %, z celkového objemu produkcie tvorila 6,5 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa stavebná produkcia znížila o 2,3 % a dosiahla objem 2 924,7 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku medziročne klesla o 3,2 % na 2 750,3 mil. eur. Znížili sa práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 5,8 % na 1 951,7 mil. eur. Medziročne vyšší bol objem stavebných práce na opravách a údržbe o 0,4 % a dosiahol 716 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížil o 1,9 p. b. na 71 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 26 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 13,7 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v júli 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím  roka 2018 vyšší o jeden deň, od začiatku roka zhodný.
p. b.  percentuálny bod  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail