Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v novembri 2018

Nové objednávky v priemysle v novembri 2018

Posledná aktualizácia: 16.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 16.01.2019

Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v novembri 2018 oproti októbru 2018 znížili o 1,5 %.1)
            
V novembri 2018 dosiahli nové objednávky v priemysle objem 4 889,1 mil. eur. V porovnaní s novembrom 2017 vzrástli o 10,7 %.
 
Od začiatku roku 2018 sa nové objednávky v priemysle medziročne zvýšili o 8,4 % na 49 340,9 mil. eur.

Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
1) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+   a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v novembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail