Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2022
Print Mail TW FB WA

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2022

Posledná aktualizácia: 06.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 06.03.2023

K 31. decembru 2022 mala Slovenská republika 5 428 792 obyvateľov.

V roku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 52 668 živých detí a zomrelo 59 583 osôb. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 6 915 osôb.

Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 995 osôb (prisťahovalo sa 5 463 a vysťahovalo sa 4 468 osôb) .

Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska bol 5 920 osôb.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail