Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 14.02.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 14.02.2024

Ekonomika SR sa v  poslednom štvrťroku  minulého roka udržala v pluse

Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol  medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1) vo štvrtom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,2 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %.2) V bežných cenách sa vo štvrtom štvrťroku 2023 vytvoril HDP v objeme 32 miliárd eur, čo predstavovalo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2022 nárast o viac ako 3,1 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota  HDP dosiahla 24,2 mld. eur.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (90 kB), alebo vo formáte PNG (113 kB).


Ekonomika SR v súhrne za celý rok 2023  medziročne vzrástla o 1,1 %.

Rast hrubého domáceho produktu vo 4. štvrťroku 2023 v stálych cenách bol podporený predovšetkým medziročným zvýšením investícií.  V súhrne za celý rok, ekonomický výkon potiahli investície a kladné saldo zahraničného obchodu. Konečná spotreba domácností zostala v útlme.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla viac ako 2 milióny 443-tisíc osôb a medziročne počet zamestnancov a podnikateľov vzrástol o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných osôb v porovnaní so 4. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2023) o 0,1 %.

 • 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
 • 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Výstupy k téme HDP a zamestnanosť:

Údaje k hrubému domácemu produktu a zamestnanosti budú spresnené a zverejnené vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov vo štvrtok 7. marca 2024 o 9.00 h na internetovej stránke Štatistického úradu SR (vo forme informatívnej správy v Katalógu informatívnych správ a tiež aktualizáciou dátových kociek v databáze DATAcube. v kapitole 2.1.1.1 - HDP - štrťročné údaje) a následne aj v publikácii Štatistická správa o hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2023 zverejnenej podľa Kalendára zverejňovania publikácií.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail