Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 11.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.11.2022

Stavebná produkcia aj v septembri napredovala rýchlejšie ako inflácia, sektor bol tretí mesiac v miernom pluse

Produkcia stavebného sektora v septembri 2022 medziročne rástla tretí mesiac za sebou, kladné čísla podporil najmä rast domácej novej výstavby, vrátane rekonštrukcií a modernizácií a dvojciferný rast produkcie v zahraničí.

Objem stavebných prác¹) v septembri 2022 dosiahol takmer 630 mil. eur, stavebná produkcia2) medziročne vzrástla o 2,7 % a bola tretí mesiac za sebou v kladných číslach. V bežných cenách išlo o najvyšší mesačný objem za posledných päť rokov.

Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia oproti predchádzajúcemu mesiacu nižšia o 1 %.

Rozhodujúcou zložku s 88 % podielom na výkonoch stavebníctva bola tuzemská produkcia, ktorá medziročne mierne vzrástla. Plusový výsledok podporilo najmä medziročné zvýšenie prác v rozhodujúcej novej výstavbe3) o 3,7 %. Opravy a údržba medziročne poklesli o 4,4 %, dosahujú však len menší - štvrtinový podiel na domácej produkcii.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (68 kB), alebo vo formáte PNG (126 kB).

Z hľadiska členenia podľa výrobného zamerania medziročne narástli aj práce realizované pri výstavbe budov (o 2,2 %) a nepatrne aj práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic. K celkovému pozitívnemu výsledku odvetvia s približne 12 % medziročným nárastom prispeli aj práce v zahraničí.

V súhrne za trištvrte roka 2022 dosiahla stavebná produkcia objem takmer 4,4 mld. eur, čo bolo v stálych cenách (po zohľadnení inflácie) o málo viac ako v rovnakom období roka 2021. Výsledok je dôsledkom medziročne lepších výkonov novej domácej výstavby3) a prác v zahraničí.

Výstupy k téme stavebná produkcia

Rozšírené mesačné údaje v podrobnejšej štruktúre k téme stavebná produkcia sú dostupné v časti 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby. Obsahujú všetky dáta z publikácie Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, ktorej vydávanie bolo zastavené od septembra 2022.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2021, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2021, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je aktualizovaný podľa ročných definitívnych údajov za rok 2021 zverejnených v októbri 2022.

Ilustračný obrázok – graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail