Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v novembri 2018

Stavebná produkcia v novembri 2018

Posledná aktualizácia: 10.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.01.2019

Stavebná produkcia v novembri 2018 dosiahla 628 mil. eur, v porovnaní s novembrom 2017 sa zvýšila o 7,7 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,4 % vyššia ako v októbri 2018.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v novembri 2018 oproti novembru 2017 zvýšila o 6,8 % a dosiahla 600,7 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,8 p. b. na 95,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zvýšenie stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 7,7 % a na opravách a údržbe o 4,9 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,2 % (o 0,6 p. b. viac ako v novembri 2017), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 26,1 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa  zvýšil objem prác na inžinierskych stavbách o 11 % a na budovách o 4,3 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 60,1 %, inžinierske stavby sa podieľali 39,9 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa v novembri 2018 medziročne zvýšila o 30,1 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa stavebná produkcia zvýšila o 8,5 % na 5 264,9 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 8,1 % na 5 011,5  mil. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 10,4 % na 3 646,8 mil. eur. Zvýšili sa aj stavebné práce na opravách a údržbe o 0,9 % a dosiahli objem 1 271,2 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií zvýšil o 1,6 p. b. na 72,8 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,4 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 17,2 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v novembri  2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 vyšší o jeden deň a od začiatku roka o štyri dni.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v novembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail